Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-06-05
Du länkas nu vidare till: /skog-industri/innehall/intervjun