Trä i många nya former

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-06-17
2016-06-17
Kartong och massa förblir brukens huvudprodukter i många år framöver. Men optimering av alla delströmmar öppnar nya möjligheter.
– Om 20 år kan 20 procent av pro­dukterna vara nya material som exempelvis nanocellulosa och kolfiber, säger Torgny Persson, forsk­nings­ och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.
 
 
För att ta fram en helt ny produkt tar det ofta upp till 10 år för att gå från forskningsidé till kommersiell vara.
– När de sedan lanseras på marknaden måste de vara billigare och bättre än existerande produkt med samma funktion. De måste också fungera i dagens konverteringsprocesser hos kunderna, annars blir det så stora investeringar att kunden ofta inte är beredd att betala för ett biobaserat alternativ, säger Torgny Persson.
 
Det ställer stora krav på att industrin samlas kring teknikprojekt och inom grundforskningen finns  era sådana samarbeten. En sådan satsning som nu initieras av  era företag är den nya Nationella forskningsplattformen.
– Men forskningen måste bli mer industristyrd. Industrin måste sitta i förarsätet och peka ut riktningen, särskilt när det gäller nya materialområden, säger Torgny Persson.
– Det är viktigt att staten stöttar pilot- och demonstrationsanläggningar för att testa teknik och skala upp. Det är ett avgörande steg för att förverkliga potentialen med nya biobaserade material.

”Trä är en helt otrolig råvara. Jag är övertygad om att vi kommer att hitta nya användningsområden som nischar oss som en högkompetensbaserad industri.”


Forskningsinstitutet Innventia har en forsknings- och demofabrik på Bäckhammars bruk i Värmland för att ta fram lignin ur svartlut.
– Ett starkt spår är att göra kol ber av lignin. Om det finns entreprenörer och investerare kan det finnas en produkt på marknaden om 5–10 år, säger Catharina Ottestam, chef för bioraffinaderi och biobaserade material på Innventia.
 
Kolfiber används till starka, lättviktiga material och används som ersättning till stål inom bland annat flygindustrin, till vindkraftverk och exklusiva sportartiklar.
– Kolfiber tillverkas idag av oljeprodukter. Kan vi skapa kolfiber av restprodukter från skogen kan det skapa en marknad med högt värde för skogsindustrin, säger Catharina Ottestam.
 
Nanocellulosa är ytterligare ett starkt utvecklingsområde. Den genomskinliga gelen kan bland annat användas till biobaserade barriärer i vätskekartonger, omvandlas till isoleringsskum för byggnader eller användas som konsistensgivare i livsmedel.
– Trä är en helt otrolig råvara. Jag är övertygad om att vi kommer att hitta nya användningsområden som nischar oss som en högkompetensbaserad industri. Risken är annars att vi exporterar oförädlade råvaror till någon annan som kan göra hela värdeökningen, säger Catharina Ottestam.
 
Text: Nils Sundström

KOLFIBER 

Vedens lignin kan förädlas till biobaserad kolfiber, som i sin tur kan användas som ersättning för stål i högvärdiga produkter.
 

NANOCELLULOSA

Kallas även mikrofibrillerad cellulosa och kan bland annat användas som barriärmaterial, emulsion, isolering och kompositmaterial.

 

TEXTILMASSA

Tyg av träfibrer efterfrågas av modeindustrin, men även för teknisk textil. Kan exempelvis användas som möbeltyg, skärmväggar eller marktäckande odlingsdukar.

 
 

Skog & Industri

Artikeln är publicerad i nr 2 2016

Relaterade länkar

Artiklar / Skog & Industri