Svenska modellen kan rädda skog i andra länder

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-02-14
2012-02-14

På hundra år har Sverige återbeskogats, vilket är unikt. Den svenska modellen borde därför vara en exportsuccé för att bidra till att rädda världens skogar.

– Sverige har på samma gång ökat virkesförrådet och ökat uttaget och det på ett hållbart sätt. Det är anmärkningsvärt ur ett internationellt perspektiv, säger Lars Laestadius, forskare vid World Resources Institute i Washington.

För 100-150 år sedan var skogarna i södra Sverige i bedrövligt skick, uthuggna och degenererade.

– Sedan dess har vi själva restaurerat vår skog och vi har ett skogsbruk som bygger på balans mellan produktion och miljöhänsyn, konstaterar han. Samtidigt är avskogning ett problem globalt. Befolkningsökningar och hårt marktryck gör att världens skogar krymper.

– Skogen har kommit mer i fokus i debatten, inte minst för att den ses som en viktig pusselbit för att bromsa den globala uppvärmningen och minska koldioxidutsläppen, påpekar Fredrik Ingemarson, projektledare för tankesmedjan SIFI, som jobbar med skoglig omvärldsanalys.

Trots att svenska skogsföretag är globala har Sverige inte någon ledande roll internationellt när det gäller skogsvård.

– Vi skulle kunna exportera kunskap på ett helt annat sätt än vad vi gör i dag. Tyvärr har inte skogsfrågorna varit i fokus i den svenska biståndsdebatten, säger Fredrik Ingemarson.

Vad kan då Sverige bidra med?

– Många länder kan lära av hur Sverige har byggt upp strukturer och lagstiftning, skogsadministration och regelverk, menar Lars Laestadius.

– Sverige är världsledande när det gäller metodutveckling och system för skogsskötsel, liksom när det gäller uppföljning och inventering av vårt skogsbruk, säger Fredrik Ingemarson.

Den svenska paradgrenen att restaurera degenererade marker kan vara en viktig väg att vända utvecklingen.

– Av den ursprungliga skogen i världen räknar vi med att nära en tredjedel har försvunnit och att en femtedel är degraderad. Här finns stora möjligheter att förbättra situationen med hjälp av träd för att producera mat, binda kol, återskapa biotoper och producera brännved och vedfiber, säger Lars Laestadius.

Efter Nagoya har världens länder som delmål att återskapa 15 procent av världens degraderade ekosystem. Ett steg togs vid konferensen Bonn Challenge i Tyskland i september 2011 som talar om att restaurera 150 miljoner hektar skog och landskap.

Läs mer på www.sifi.se och www.wri.org

Länk till sidan:

Dialog ska ge samsyn

Skogsbruket och Skogsstyrelsen har olika målbilder för vad som är god miljöhänsyn.

"Nu ska samsynen öka. Att bjuda in till en bred dialog är ett sätt för oss att ta tag i problemet och förhoppningsvis få en ökad samsyn i frågan”, säger Svante Claesson på Skogsstyrelsen, som leder projeket.

Arbetet ska vara klart våren 2013 med brett deltagande från skogsbruket, naturvården och myndigheter.

Relaterade länkar

2012 / Dokumentet