Stora förväntningar på regeringen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-12-02
2014-12-02

Trots negativa budgetförslag har skogsnäringen stora förväntningar på regeringen – inte minst när det gäller att medverka till att skapa nya jobb inom sektorn och bygga en stark bioekonomi.

Vi har världens läge i Sverige genom skogen som förnybara råvara. Men då måste regeringen bestämma sig för att ”det här tror vi på”, att det finns en vision och en ambition när det gäller utvecklingen av en bioekonomi, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Konkret kan det handla om stöd till pilotanläggningar för ny teknik, en långsiktig och blocköverskridande energipolitik som ger industrin konkurrenskraftiga elpriser, ett ökat träbyggande och en helhetsyn på skogen.

– Just nu känns det som att miljöambitionen är högre än produktionsambitionen. De två målen måste balanseras för att skogens råvara ska spela en viktigare roll för att ersätta samhällets behov av fossila råvaror, säger Carina Håkansson.

Henrik Sjölund, vd för Holmen, är inne på samma linje:

– För att både skapa tillväxt i skogsnäringen och vara motorn i omställningen till en biobaserad ekonomi är ett aktivt och hållbart brukande av vår skog helt avgörande, säger Henrik Sjölund.

Han får medhåll av Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna som hoppas att regeringens vision om det gröna guldet snart ska omsättas från ord till handling:

– Vi måste ta vara på de naturgivna fördelar som Sverige har. Vi har massor av skog, vi är duktiga på att sköta skog och göra bra produkter av skogen i industrin. Det handlar om att förädla de saker som byggt Sverige för att fortsätta vara ett starkt land i en hårdare global konkurrens.

Foto SVT bild

Läs mer under temat "Efter budgeten"

Positiva signaler - men negativa förslag"

Stora förväntningar på regeringen

Stark kritik mot skärpt lagstiftning

"Enorm potential i svensk skogsråvara"

Fler frågor avgörs i utskotten

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Relaterade länkar

2014 / Nyhet / Skog & Industri