Stark kritik mot skärpt lagstiftning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-12-02
2014-12-02

Regeringen vill öka miljöhänsynen i den brukade skogen och anser därför att skogsvårdslagstiftningen bör skärpas.

– Det är fel använd tid och riskerar att ta fokus från arbetet med det nationella skogsprogrammet, säger Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna. Ökat skydd av skog och ökad naturhänsyn lyfts fram bara ett par månader efter att riksdagen, efter år av utredande i Miljömålsberedningen, tagit beslut om just detta efter en proposition om biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Det väcker stark kritik hos Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna.

– Det är en konstig prioritering när riksdagen nyss har hanterat miljöhänsynen i skogsbruket, säger Sven-Erik Hammar.

Han pekar också på den statistik som Skogsstyrelsen nyligen presenterat och som visar att hänsynsarealerna vid avverkningarna är betydligt större än vad man tidigare har gissat.

– Även riksskogstaxeringen visar att den positiva trenden med gammal skog, lövskog och mängden död ved ökar. Det här visar att frihet under ansvar faktiskt fungerar, säger Hammar.

– Det kan visa sig att det kan finnas saker som behöver vridas lite i skogsvårdslagen. Men låt det i så fall ske inom ramen för det nationella skogsprogrammet som ska identifiera behov av åtgärder och ta ett samlat grepp om skogen som resurs. Det är nyckeln framåt, säger han.

Även Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, kritiserar förslaget:

– Vi värnar om den skogspolitik vi har i dag med frihet under ansvar och med skogsägare som brukar sin skog långsiktigt och uthålligt. Skogslagstiftningen måste vara rättssäker och det är oerhört viktigt att värna om äganderätten, säger Carina Håkansson.

Läs mer under temat "Efter budgeten"

Positiva signaler - men negativa förslag"

Stora förväntningar på regeringen

Stark kritik mot skärpt lagstiftning

"Enorm potential i svensk skogsråvara"

Fler frågor avgörs i utskotten

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Relaterade länkar

2014 / Nyhet / Skog & Industri