Ny chans för biodrivmedel

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-06-14
2013-09-11

Forskningen kring biobränslen för fordon går snabbt framåt. Miljöpolitiska målsättningar kommer snart att skynda på utvecklingen ytterligare. Det kan bli en ny nischprodukt för pappersbruken.

Sveriges höga målsättningar, bland annat med en fossiloberoende fordonsflotta 2030, kommer att innebära satsningar på biodrivmedel där skogsråvara kan ha ett utrymme att fylla.

Förgasning av svartlut – en biprodukt från massatillverkning – till DME är redan igång. I Chemrecs anläggning vid det integrerade kartongmassabruket Smurfit Kappa i Piteå. 

Sveaskog har stor tilltro till biodrivmedel.

– Vår tro är att det finns mycket energi som kan utvinnas ur skogsråvaran, exempelvis via grot och stubbrytning. Kan man komprimera energiinnehållet till exempelvis biobränsle för fordon är det en lösning för målsättningen 2030, säger Per-Olof Wedin, vd på Sveaskog och efterfrågar rimlig beskattning på biodrivmedel.

– Det är faktiskt ett koldioxidneutralt drivmedel. Biodiesel används redan idag med 15 procents inblandning i Preems gröna diesel. Produktionen har potential att växa, men allt beror på skatten. Det måste finnas incitament, säger Per-Olof Wedin.

Forrest Refine, en del av initiativet BioFuel Region, är inne på liknande tankar. Projektet fokuserar på skogsråvarans logistik samt kemiska innehåll och tittar på modeller för bland annat bioraffinaderier. Projektledare Magnus Matison saknar också han långsiktiga styrmedel för biodrivmedelsmarknaden.

– För att få fram skogliga bioraffinaderier behöver vi en långsiktig energipolitik. Annars blir det svårt att nå målsättningen för 2030, tror han.

Text Mats Lundström

Sidan uppdaterades 2014-05-23

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Relaterade länkar

2013 / Dokumentet