Mer skyddad skog kan tvinga industrin att stänga

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-12-04
2015-12-04

Om avsättningarna av skog till naturvård i Sverige dubbleras kommer skogsindustrin att drabbas hårt. Det blir konsekvensen av ett extremscenario i SKA15, enligt Göran Örlander, skogschef på Södra.

I scenariot ”dubbla naturvårdsarealer” minskar avverkningen så att det uppstår en brist på avverkningsbar skog i Sverige. Skogsstyrelsen räknar med att scenariot minskar den potentiella avverkningen med nära 20 procent eller 13–14 miljoner skogskubikmeter per år under de kommande 20 åren.
 
Det gör att det inte finns utrymme för en svensk skogsindustri i hela landet, enligt Göran Örlander.
– Många industrier får lägga ner eftersom det inte går att basera branschen på import i ett höglöneland som Sverige, säger Göran Örlander.
 
Bakgrunden till scenariot är att Skogsstyrelsen konstaterar att det finns en ständig aktuell diskussion om hur mycket skog som behöver undantas från skogsbruk för att bevara skogens andra värden, som biologisk mångfald. Skogsstyrelsen poängterar att scenariot inte är kopplat till några politiska beslut, och ska ur naturvårdssynpunkt ses som ”ambitiöst” och som ett räkneexempel.
 
– Skruvas avsättningarna upp är vår bedömning att det slår mot avverkningen och mot industrin. Import är inget alternativ. Vår industri är helt beroende av en råvarukälla på nära håll. Om den inte är tillgänglig, försvinner industrin, kommenterar Göran Örlander.
 
Han betonar att det inte bara är formellt skyddade skogar som är viktiga för skogens naturvärden. En mycket betydelsefull del är skogs- brukets frivilliga avsättningar och generella hänsyn vid avverkningar som stadigt bibehåller och skapar nya naturvärden.
Länk till sidan:

Relaterade länkar

2015 / Artiklar / Skog & Industri