Hon leder arbetet för en grön omställning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-09-25
2015-09-28

Framtidsminister Kristina Persson (S) menar att bioekonomi är avgörande för om Sverige ska klara visionen om ett koldioxidneutralt Sverige.

Bioekonomi är en viktig drivkraft för att lyckas med en grön omställning av sämhället, framhåller framtidsminister Kristina Persson (S). Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet


Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, leder regeringens framtidsarbete ”Uppdrag: Framtid”. Där är grön omställning ett av tre fokusområden.

– Vår vision om ett CO2-neutralt och resurseffektivt samhälle kan inte förverkligas utan att bioekonomi blir en del av drivkraften för omställning och förnyelse, säger Kristina Persson.

– Bioekonomi är en motor för en modern nyindustrialisering och vi har fantastiska förutsättningar och möjligheter. Kombinationen av flera av Sveriges styrkeområden; skogssektorn, transportsektorn, byggsektorn, kemiindustri och även i Informations- och kommunikationsteknik inom både forskning och industrin, förstärker vår innovationskraft och konkurrenskraft och skapar fler bra jobb.

Analysgruppen för fokusområdet Grön omställning ska utgå från visionerna om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och ett koldioxidneutralt Sverige 2050 samt beskriva vilka politiska och marknadsmässiga förändringar som är nödvändiga för att förverkliga dessa. Arbetet kommer att ledas av Miljöpartiets tidigare språkrör Maria Wetterstrand och Jonas Karlsson, kanslichef och kommunalråd i Örebro.

Text: Mats Lundström

Arbete som spänner över flera ansvarsområden
Arbetet inom fokusområdet Grön omställning spänner över flera av regeringens ansvarsområden som miljö, energi, klimat, samhällsekonomi och internationellt samarbete. Analysgruppens uppgift blir att analysera problemområden och komma med idéer för att i nästa steg skissa på konkreta förslag som regeringen kan omvandla till politik som kan tas beslut om i riksdagen. Arbetet ska bidra till att konkretisera och synliggöra Sveriges och Nordens ambition att leda goda exempel inom grön omställning.

 

Relaterade länkar

2015 / Artiklar / Skog & Industri