Här blir skogen textilmassa

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-06-17
2016-06-17

Framtidsfabriken finns i Mörrum. Här har man tagit konsekvensen av att marknaden för pappersmassa blir mindre. Därför satsar Södra Cell på att förvandla skogen till kläder.

Processerna på Södra Cell Mörrum alstrar energi till samhället. 297 GWh grön el och 165 GWh fjärrvärme används till att lysa upp och värma en stor del av Mörrum, förutom själva bruket. Södra Cell producerar och levererar också tallolja för tillverkning av biodiesel. Foto: Ola Åkeborn
 
Det jobbas för fullt runt Södra Cells anläggning i Mörrum. Massafabriken ska byggas ut. Från taket pekar platschefen Stefan Sandberg ut mot väster där Mörrumsån flyter och där man tar sitt processvatten och på närmare håll var den nya  isfabriken ska stå färdig nu i sommar.
 
Södra satsar 1,7 miljarder kronor och ökar kapaciteten i Mörrum från dagens 425 000 till 500 000 ton pappers- och textilmassa 2020.
– Av detta ska 200 000 ton vara textilmassa, resten pappersmassa, berättar Stefan Sandberg.
 
Båda marknaderna växer nämligen. Framför allt i Asien ökar efterfrågan på papper – inte minst i form av toalettpapper och förpackningar – och textilier gjorda av cellulosa. Det mesta av det som produceras av bruket går på export. De stora mottagarna finns i Kina, Italien och Indonesien.
 
Att göra textilier av trä är ingen ny uppfinning, det gjordes första gången redan på 1830-talet och har fortsatt tillverkas av och till. Skälen har varit olika, ett har varit ambitionen att bredda användningen av skogsråvaran.
 
Nu är den ett alternativ till pappersmassa i en tid när efterfrågan på tidningspapper minskar i Sverige och resten av västvärlden. Samtidigt söker textilindustrin hållbara alternativ till bomullen, eftersom odlingen inte kan öka mer och dessutom kräver stora mängder vatten och bekämpningsmedel.
Därför finns sedan 2012 linje 1 i Mörrum, där främst lövträd i en lång process förvandlas till dissolvingmassa, råvara för textilier.
– Vi använder främst björk, men även asp och bok, säger Stefan Sandberg. I dag räcker skogen till, men det kan tänkas att vi behöver importera vissa trädslag i framtiden.
 
Anläggningen i Mörrum ägs av skogskoncernen Södra vars enhet Södra Skog också ser till att råvaran kommer fram. All lövträ mals ner i flisfabriken, kokas och tvättas innan den pressas till stora ark, som till skillnad från det som blir pappersmassa innehåller enbart cellulosa.
 
Där lämnar textilmassan Mörrum. Innan den blir  brer som kan användas till tyg kommer den att gå igenom ett antal kemiska processer.
 
2014 blev en nystart på många vis för Södra. Då drog sig bolaget ur sina projekt i Sydamerika, Sydafrika och Ryssland för att koncentrera sig på verksamheten i Sverige.
– Vi satsade på miljön här på fabriken och på personalen, säger Stefan Sandberg.
 
Lokalerna byggdes om och fräschades upp. Hållbarhet blev ett ledord.
– Samtidigt försöker vi locka nya, unga medarbetare fortsätter Sandberg. Det här en spännande arbetsplats för människor med olika kunskap.
 
I ett manöverrum sitter två representanter för olika erfarenhet vid var sin dataskärm, nykomlingen Erika Juneskär och veteranen Christer Kärrman som varit på bruket av och till i 45 år.
– En fantastisk förändring har skett under de här åren, säger han. I början satt vi och körde från plåtskjul ute, nära processerna. Nu sitter vi här, säger Christer Kärrman.
Med armen sveper han runt manöverrummet. Det är rent och tyst. I ett hörn står ett stort akvarium.
 
TEXT: Göran Svedberg

morrum

Mörrum expanderar

Södra satsar 1,7 miljarder kronor för att öka kapaciteten vid Södra Cell Mörrum i Blekinge. Den senaste investeringen innebär en modernisering av brunmassatvätten och en ny indunstning, där vattnet tas bort ur svartluten. Vid bruket arbetar 330 personer. Foto: Patrik Svedberg
 
 

Skog & Industri

Artikeln är publicerad i nr 2 2016

Relaterade länkar

Artiklar / Skog & Industri