Framtidsbruket

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-06-17
2016-06-17

De svenska massa-, kartong- och pappersbruken investerar stort för nya sortiment och produkter. Den effektiva processen gör att många bruk är självförsörjande på energi. Överskott säljs som fjärrvärme och grön el till samhällets nytta.

Skärmavbild 2016-06-16 kl. 10.04.41

Illustration: Anders Humlebo/TT

 

  1. Vedgården - Hit kommer timret.
  2. Renseri och flishugg - Timret avbarkas och huggs till flis. Kan blandas med inköpt flis från sågverk. Barken blir bioenergi.
  3. Massakoket - Här kokas veden till en massa. Ligninet i veden bryts ner med hjälp av värme och vitlut som frigör vedens fibrer.
  4. Sileri/tvätteri - Massan med cellulosafibrer tvättas innan massa- och papperstillverkning. De förbrukade kok- kemikalierna och utlösta vedsubstanser, svart- luten, skickas till indunstningen (A).
  5. Blekeri - Den bruna massan bleks för att bli vit.I processen används kemikalier som syrgas, väteperoxid och klordioxid. Massan pumpas vidare till pappers- eller torkmaskin.
  6. Pappers- eller kartongmaskin - I ett integrerat bruk formas massan till papper eller kartong.
  7. Torkmaskin - Massa som säljs vidare torkas, formas och skärs i stora ark som buntas ihop.

Källa: Innventia, Pöyry och Skogsindustrierna

Se en mer detaljerad bild i Skog & Industri nr 2 2016

Relaterade länkar

Artiklar / Skog & Industri