Fler frågor avgörs i utskotten

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-12-02
2014-12-02

Utskotten får en ökad betydelse i det nya riksdagsarbetet. Med en svag regering kan det också bli mer kohandel mellan partierna, tror experter.

Budgeten är lagd, men många frågor återstår att lösa. Det parlamentariska läget ger mer makt åt riksdagen och ökar väsentligt utskottens betydelse. I riksdagens 15 utskott behandlas regeringens förslag och alla motioner.

– Det blir mer förhandlingar i utskotten än vad det varit tidigare. Särskilt jämfört med majoritetsregeringar, då har riksdagen varit mer som ett transportkompani, säger Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Han betonar att regeringen nu måste tänka i flera steg kring möjligheten att få majoritet. Innan regeringen lägger fram en proposition pågår en process för att sondera och samtala med andra partier, både på partiledarnivå och mellan gruppledningarna. Det ger en bild av hur partierna står inför förhandlingarna i utskotten.

– På Reinfeldts tid avstod man ibland från att lägga förslag för att undvika voteringsnederlag, vilket alltid är ett problem för en regering även om den inte behöver avgå, säger Tommy
Möller.

Ett annat sätt att lösa svåra frågor och hitta stöd utanför utskotten är att tillsätta breda utredningar, som nyligen inom energiområdet. I utskotten blir ordförandeposterna allt viktigare – ordföranden blir i praktiken en gruppledare för regeringssidan eller oppositionen, anser Tommy Möller:

– Om man vill ha igenom en viktig fråga, kan man rikta in sig på ett parti och ge något i utbyte för att få stöd för regeringen. Det är möjligt att vi får se den typen av kohandel framöver, säger han.

Elin Naurin, statsvetare vid Göteborgs universitet, är inne på samma linje.

– Sakfrågor och valmanifest spelar roll i förhandlingar och kohandlandet är en del i det. Man ger varandra det som är det allra viktigaste, men sakfrågediskussionerna kan också skapa låsta positioner, poängterar hon.

En stor skillnad mot alliansens tid är att det då täta koalitionsarbetet skapade en effektiv struktur i regeringskansliet för att bereda förslag.

– Vi kan utgå från att det blir mer betydelsefullt i utskotten nu när regeringskansliet bara har två partier, säger Elin Naurin.

Läs mer under temat "Efter budgeten"

Positiva signaler - men negativa förslag"

Stora förväntningar på regeringen

Stark kritik mot skärpt lagstiftning

"Enorm potential i svensk skogsråvara"

Fler frågor avgörs i utskotten

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Relaterade länkar

2014 / Nyhet / Skog & Industri