”Enorm potential i svensk skogsråvara”

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-12-02
2014-12-02

Mer pengar för att utveckla det gröna guldet men också vägslitageavgift för tung trafik. Det utlovade Sven-Erik Bucht (S) vid sitt första framträdande som landsbygdsminister på Elmia i Jönköping i slutet av oktober.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) betonar vikten av att satsa på skogen som det gröna guldet och ta fram nya produkter för en biobaserad ekonomi. "Det kommer att krävas kapital givetvis, och här gäller det att vi samverkar med näringslivet och med akademin. Vi behöver ta varandra i handen mycket med istället för att köra våra egna race."

Sven-Erik Bucht förlade sin officiella debut som minister till mässan Lantbruk och passade på att göra flera utspel som berör både lant- och skogsbruk. Landsbygdsministern är själv skogsägare med en liten jordbruksfastighet i Tornedalen.

Han försvarade omorganisationen där landsbygdsdepartementet försvinner samtidigt som landsbygdsfrågorna hamnar på Näringsdepartementet.

– Det är en kraftsamling för att uppvärdera lantbruk och de gröna näringarna. De är lika viktiga som all annan företagsamhet i Sverige, förklarade ministern.

Bland annat utlovade Sven-Erik Bucht en fortsatt satsning på det Nationella skogsprogrammet. På frågan om uttaget av skogsråvara kan öka passade landsbygdsminstern, men han utlovade kapital för att utveckla de gröna näringarna.

– Skogsindustrin har pratat mycket om satsningar på forskning och utveckling för förnybara produkter vilket kan leda till någonstans mellan 12 000–25 000 jobb. Vi antar den utmaningen.

Ni är alltså beredda att ta upp plånboken?

– Ja, det är klart att vi ska göra det, för det finns en enorm potential i svensk skogsråvara.

Sven-Erik Bucht prisade svenskt skogsbruk och den hänsyn som tas, men menade att en översyn av skogsvårdslagstiftningen ändå är nödvändig.

– Visst finns det förbättringar som kan genomföras. I vårt budgetförslag avsätts 107 miljoner till skogsägare som vill bruka skogen på ett annat sätt. Översynen av lagstiftningen görs för att det finns en oro (bland skogsägare, reds anmärkning) för att göra fel och att man kan åka på böter. Vi måste bli mycket tydligare.

Han ser också en stor potential i biodrivmedel, trots att förädlingsgraden är låg.

– Det är klart att vi inte bara ska använda råvaran till drivmedel, men produktion av biodrivmedel får en dubbel effekt genom att vi inte behöver importera fossila bränslen.

Vid pressträffen i Jönköping var intresset störst när det gällde de skattehöjningar som den nya regeringen aviserat, bland annat höjd skatt på konstgödsel och den så kallade vägslitageavgiften, det vill säga en skatt på tunga transporter.

– Avgiften ska införas under mandatperioden, alltså senast 2018. Men det här handlar mycket om att svensk åkerinäring slås ut av osund utländsk konkurrens. Här måste också de utländska åkarna vara med och betala.

Någon kompensation för försämrad konkurrenskraft kunde ministern inte säga något om, men partisekreterare Carin Jämtin (S) förklarade i Sundsvall samma dag att skogsindustrin ska kompenseras för de negativa effekterna:

– På de ställen där man inte kan transportera skog på järnväg måste man titta på hur man kan kompensera skogsnäringen, förklarade hon i en intervju med SVT.

Att särbehandla vissa branscher är dock svårt, i princip omöjligt, enligt EU-regler. Sven-Erik Bucht är tydlig med att han vill att arbetet med att tillåta tyngre lastbilar för att minska transporternas miljöpåverkan snart måste komma till skott, det vill säga att införa 74-tons lastbilar.

– Försöket i Överkalix, som pågått i några år, är mycket intressant. Men vi borde ta till oss av den finländska sisun. De skickade hundra man för att titta på projektet i Överkalix och åkte sedan hem till Helsingfors och tog beslut.

Text Mats Lundström

Läs mer under temat "Efter budgeten"

Positiva signaler - men negativa förslag"

Stora förväntningar på regeringen

Stark kritik mot skärpt lagstiftning

"Enorm potential i svensk skogsråvara"

Fler frågor avgörs i utskotten

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Relaterade länkar

2014 / Nyhet / Skog & Industri