Det bara växer och växer...

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-12-07
2015-12-04
Om växthusgaserna fortsätter att öka väntar en dramatiskt ökad tillväxt av den svenska skogen. Det visar Skogsstyrelsens rapportpaket SKA15.
– Växthusgaser har ett väldigt stort inflytande på tillväxten i skogen, säger Svante Claesson, projektledare för SKA15.
Foto: Jesper Andersson/Södra

Foto: Jesper Andersson/Södra

SKA15 är en av årets stora skogliga händelser. Den består av  era delrapporter och beskriver sex scenarier för hur skogsbruket kan utvecklas de närmaste 100 åren. Rapporterna har stor betydelse för näringens investeringar framöver.
 
– Det är ett spännande material och ett bra underlag för att göra ytterligare analyser, säger Linda Eriksson, skoglig rådgivare på Skogsindustrierna.
 
Hon påpekar att SKA15 är scenarier med ett antal antaganden, inte prognoser, över hur skogen kommer att utvecklas framåt.
 
– Den stora fördelen med svensk skogspolitik och frihet under ansvar är att det i slutändan är de enskilda skogsägarna som fattar besluten ute i skogen. Sedan finns det en ekonomisk realitet som också påverkar, SKA visar på ökade biobränslepotentialer främst i norra Sverige där efterfrågan tyvärr är lägre.
 
SKA15 ger en god bild av virkesbalanserna. Med nuvarande förutsättningar för skogsbruket och klimatet kommer den högsta hållbara avverkningsvolymen år 2020–2029 ligga på 95–100 miljoner kubikmeter per år i snitt, jämfört med att det idag avverkas omkring 90 miljoner kubikmeter per år.
 
– Det är en försiktig ökning av avverkningsmöjligheterna, men det intressanta för oss är hur man kan göra hela kakan större genom åtgärder för att öka tillväxten. Vi saknar ett scenario med exempelvis satsningar på riktigt bra föryngringar och gödsling. Det behövs om vi på allvar vill gå från ett fossilbaserat samhälle till en bioekonomi, säger Linda Eriksson.
 
Svante Claesson menar att klimatförändringarna kommer att ha en enorm påverkan även om modellerna är osäkra:
– Når det globala klimatarbetet tvågradersmålet, vilket alltså innebär en stark reducering av koldioxiden jämfört med idag, ökar tillväxten med 20 procent. ”Business as usual” skulle ge 40 procent högre tillväxt på 100 år, säger han.
 
Linda Eriksson framhåller att det även finns en minussida av klimateffekten.
– Risken ökar för skador från svampar och insekter. Även stormfällningar och bränder kan öka, säger Linda Eriksson
 
Text: Mats Lundström
Länk till sidan:

Relaterade länkar

2015 / Artiklar / Skog & Industri