Värdelös skog med ändrad EU-förordning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-06-17
2016-06-17

I ett debattinlägg på altinget.se skriver Skogsindustrierna att försörjningen av träråvara till industrin kan bli osäker. 

forest-skog_07477
 
En växande bioekonomi måste klara både hållbarhet och tillväxt, men EU:s naturvårdsdirektiv och dess svenska förlängning, Artskyddsförordningen, hotar försörjningen av råvara genom att betona skydd av individer i en fågelart snarare än arten i sig. Skog kan bli värdelös för markägare och förordningen kan sätta käppar i hjulet för den önskade omställningen till en bioekonomi, heter det i inlägget.
 

Relaterade länkar

Artiklar / Skog & Industri