Träfiber i nanoform

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-09-30
2014-09-30

Hans forskning kan resultera i produkter för katalys och vattenrening, optiska sensorer och äkthetsbevis. Rönen är så pass intressanta att Gustav Nyström, 32, tilldelats årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond.

Cellulosa-aerogel - ett av de lättaste materialen som finns

Priset delades ut av Kungen vid en ceremoni under Skogsnäringsveckan i våras.

– Jag hade ett bra förslag för stipendiet, men blev ändå överraskad av att få utnämningen, kommenterar Gustav Nyström.

Forskningen handlar om att utnyttja nanocellulosa från träfiber som grund för nya, värdeskapande pappersprodukter. Specifikt syftar forskningen till att utveckla material innehållande nanofibriller.

Priset gör det möjligt för honom att tillbringa sju månader vid tekniska högskolan ETH i Zürich, Schweiz. Korsbefruktningen med forskningen i Schweiz kan skapa nya materialegenskaper.

– Generellt gäller min forskning att öka grundförståelsen för nanocellulosa. Frågeställningarna som den schweiziska gruppen jobbar med liknar mycket de som är intressanta för nanocellulosa så det finns möjligheter till synergieffekter och utbyte av idéer.

Högskolan i Schweiz har tillgång till högupplöst atomkraftsmikroskopi och röntgenspridning.

Det ger Gustav Nyström möjlighet att studera cellulosafibrillernas nanostruktur och hur fibrillerna kan struktureras i materialet.

Fakta om priset

Gunnar Sundblads Forskningsfonds årliga Kompetensutvecklingspris har delats ut sedan 2007. Priset ska främja omvandlingen av svensk massa- och pappersindustri för att klara allt tuffare konkurrens. Priset ger möjlighet för en forskare i det svenska forsknings- och innovationssystemet att vistas i en utländsk forskningsmiljö.

Text Mats Lundström
Foto Johanna Hornatowska

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: