Svindlande potential för trä i Kina

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-06-17
2016-06-17
Trots avmattning i Kinas BNP-tillväxt exporterar svenska sågverk rekordmycket till världens näst största ekonomi.
– Kineserna har fått upp ögonen för vår kvalité och vi tar marknadsandelar från alla konkurrenter, säger Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.
 
Kina förväntas öka till näst störst marknad inom fyra till fem år för svenska sågverk. Endast Storbritannien är störst, beroende på resultatet av EU-valet, Brexit. Foto: Tuomas Harjumaaskola.
 
Redan strax efter finanskrisen, närmare bestämt 2008, började kurvan för export till Kina av sågade träprodukter att luta åt rätt håll. Från 2012 pekar den spikrakt upp.
 
Efterfrågan på skogsråvara och skogsindustriella produkter växer i Asien och i Kina. Första halvåret 2015 ökade den svenska exporten av träprodukter till Kina med mer än 30 procent jämfört med motsvarande period 2014.
Kinesiska konsumenters sug efter klimatvänliga träprodukter ökar i takt med miljöproblemen.
 
– Kineser konsumerar små mängder trä per år jämfört med svenskar – 0,03 kubikmeter mot nästan 0,6 kubikmeter. Skulle den konsumtionen öka så lite som till 0,04 motsvarar det hela Sveriges träproduktion per år på 17 miljoner kubikmeter. Det är ett svindlande räkneexempel, konstaterar Magnus Niklasson.
 
I handelsledet förväntas exportpotentialen ligga på två miljoner kubikmeter per år inom fyra till fem år. Det motsvarar nästan konsumtionen av svenskt trä i Storbritannien, som är den största marknaden för svenska sågverk. Kinesisk BNP-tillväxt har mattats av, men växer fortfarande med så mycket som 6–7 procent per år, enligt offciell statistik.
 
Svenska sågverk slår nästan i kapacitetstaket, bland annat tack vare en global hunger efter klimatsmart trä.
 
Exportvolymerna har under förra året även fått skjuts av den relativt svaga kronan, men den effekten ebbar ut under 2016 då kronan har stärkts något.
– Trots det förväntas Kina fortsätta att öka och 2016 kan bli ett nytt exportrekord för Asien. Efterfrågan växer överlag i Sydostasien och fortsätter det kan Kina gå om Japan, säger Magnus Niklasson.
 
För sågverkskoncernen Setra Group har Kina passerat Japan som exportmarknad på ett sätt:
– Vi säljer mer volym i Kina än i Japan, men försäljningsvärdet är fortfarande större i Japan. Det beror på att de köper en större andel förädlade träprodukter, säger Henrik Bertilsson, försäljningschef för Asien och för nya marknader.
 
Byggandet i Kina har förvisso minskat på senare tid när fastighetsbubblor brustit, men det är inte byggmarknaden som gynnar svenska sågverk i dag utan tillverkning av möbler i gran:
– Våra kunder är större industrier i möbelsegmentet. Marknaden för fura domineras däremot av Ryssland i kraft av rubelns låga värde, berättar Henrik Bertilsson.
 
Kina är Setra Groups största exportmarknad för gran och står för 20 procent av koncernens granvaror. Bolaget har ett eget försäljningskontor i Guangzhou (tidigare Kanton).
– Fysisk närvaro, att kunna förstå språk och affärskultur, är en förutsättning för att nå fram till kunderna, säger Henrik Bertilsson.
 
TEXT: Mats Lundström

Skärmavbild 2016-06-16 kl. 11.27.35

 

Skärmavbild 2016-06-16 kl. 11.27.27

 

Skog & Industri

Artikeln är publicerad i nr 2 2016

Relaterade länkar

Nyhet / Skog & Industri