Svenskt trä gör succé i Kina

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-09-11
2013-09-11

Den svenska trävaruexporten till Kina slår rekord i år. Och priserna på furubrädor är höga. I höst planeras en rad aktiviteter för att ytterligare marknadsföra svenskt trä i Mittens rike.

– Vi ser en dramatisk ökning av exporten av sågade trävaror till Kina. Samtidigt är priserna på furubrädor bland de bästa som många sågverk får ut nu, säger Jan Söderlind, ansvarig för internationella träprojekt på Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna.

Under 2012 exporterade Sverige cirka 150 000 kubikmeter sågade trävaror till Kina. Prognoserna för i år pekar på en mer än fördubblad export. Det kan jämföras med den viktiga svenska trävaruexporten till Nordafrika och Mellanöstern, som ifjol uppgick till 3 miljoner kubikmeter.

Tidigare har svenska sågverk främst sålt granbrädor till Kina, men nu ökar furubrädor av hög kvalitet till snickerier, inredning och möbler. Bakom framgången finns faktorer som den mångåriga svenska närvaron i Kina och att exporten från Kanada till Kina minskar.

– I Kina finns en hög medvetenhet om att Sverige är ett stort skogsland, med bra produkter och stor export. En ytterligare positiv faktor ska vi tillskriva Ikea, vars ljusa nordiska inredning tilltalar många kineser, säger Jan Söderlind.

Skogsindustrierna har verkat på den kinesiska marknaden i åtta år, bland annat genom den europeiska samarbetsorganisationen European Wood. Syftet har varit att informera om trä och träbyggande, men framför allt att få till standarder och normer. Mycket har nu kommit på plats.

– Det är sannolikt att vi får en utveckling i Kina som motsvarar den export som vi sett till Japan sedan början av 1990-talet. Varje virkespaket som sågverken skickar till Kina är en marknadsföringsprodukt, en ny snickerifabrik
som får se våra produkter och vill ha mer, säger Jan Söderlind.

I våras ordnade Svenskt Trä en trädag tillsammans med Business Sweden i Guangzho – Kinas viktigaste hamn för träimport. I höst planeras ytterligare två aktiviteter för att stärka den svenska positionen. Mellan den 11 och 14 september deltar Svenskt Trä på den stora möbel- och inredningsmässan FMC i Shanghai. Den 9 december ordnar Svenskt Trä och Business Sweden en egen trädag i Shanghai, med möjlighet för svenska sågverk att visa upp sig.

Världens största importör av barrträd

Kina är världens största importör av barrträ och behovet förväntas öka ytterligare. Den kinesiska importen av sågade trävaror domineras av Kanada och Ryssland, och Sverige och Finland exporterar för 16–17 miljoner USD vardera.

Idag är Kinas importbehov av sågade trävaror lika stort som hela Kanadas produktionsvolym. Endast 2 procent av den svenska exporten av sågade trävaror går idag till Kina.

Källa Svenskt Trä

Gryende marknad

Två aktörer inom export till Kina av sågade trävaror är Setra och SCA Timber. Skog & Industri ringde upp och frågade hur sågverksföretagen ser på de framtida relationerna med Kina.

Olle Berg, marknadsdirektör, Setra:

– Fortfarande har de svenska sågverken blygsamma volymer i Kina jämfört med konkurrenter i främst Kanada, USA och Ryssland, men Kina har en stadigt växande konsumtion av trävaror och även om de lågkvalitativa sortimenten hittills varit dominerande ser vi också tecken på att efterfrågan ökar även på mer förädlade produkter.

– Den kinesiska marknaden är intressant för oss och även om det fortfarande rör sig om små volymer är det inget vi kan sköta med vänsterhanden. Det krävs en närvaro och en kunskap om marknadens aktörer för att kunna göra affärer i Kina. En fördel för vår export är också att det finns ett containerflöde till Kina som gör frakterna relativt billiga för oss.

Anders Andersson, marknadsdirektör, SCA Timber:

– Kina är spännande eftersom landet har en snabb tillväxt vad gäller import av sågade trävaror och är idag världens nästa största marknad och en av våra 5–6 viktigaste marknader. Vi har en stor fördel i och med att vi finns på plats i Kina sedan länge och har byggt upp kompetens om den kinesiska marknaden. Potential finns för att öka exporten framförallt om vi kan få ett trendbrott för byggande i trä, som traditionellt är det sätt man bygger på i Kina, men som under senare år nästan försvunnit.

Text Nils Sundström och Thomas Ekenberg
Foto Shutterstock.com

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: