Svensk exportindustri gynnar klimatet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-07-01
2013-07-01

Svenska skogsprodukter och en rad andra varor tillverkas med betydligt mindre fossil energi jämfört med samma produkter från andra länder.

– En växande svensk industri är bra både för klimatet och vår välfärd, säger Lina Palm, energidirektör på Skogsindustrierna.

Den svenska industrin står för en avsevärd del av de svenska koldioxidutsläppen. Trots det utgör denna industriproduktion en viktig del i arbetet att minska utsläppen av växthusgaser i världen. Det diskuteras i Almedalen under seminariet ”Växande industri i Sverige ger minskade utsläpp i världen”.

Bakgrunden är ny forskning om så kallade nega-utsläpp som gjorts av Astrid Kander, professor i ekonomisk historia vid Lunds Universitet. Hon har tagit fram en ny beräkningsmodell för att mäta ett lands koldioxidutsläpp, som tar hänsyn till landets investeringar i miljöteknik och användning av energi med låga klimatutsläpp. Därmed kan Sverige även tillgodoräkna sig den positiva effekt som exporten ger, eftersom många svenska industriprodukter har producerats med el som har låga koldioxidutsläpp.

– I Almedalen kommer jag att berätta hur de här nega-utsläppen fördelar sig på olika produktgrupper i den svenska exporten – hur mycket som kommer från skogsindustrin, stålindustrin, plastindustrin och så vidare, berättar Astrid Kander.

Enligt dagens beräkningsmodeller släpper varje svensk ut 6 till 9 ton koldioxid per år, beroende på om man räknar utsläppen i ett svensk produktions- eller konsumtionsperspektiv. Med Astrid Kanders nya beräkningssätt minskar det svenska utsläppet av koldioxid till 4,4 ton per capita och år.

Men svenska politiker, företag och konsumenter får för den skull inte slå sig till ro, anser Astrid Kander.

– Världen behöver gå ned på 1 ton per år eller lägre för att stoppa klimatuppvärmningen, så det är jätteviktigt att fortsätta med energieffektivisering och övergång till förnyelsebar energi, säger Astrid Kander.

Enligt Lina Palm, energidirektör på Skogsindustrierna, stärker den här typen av forskning resonemanget att svensk export, och speciellt skogsnäringen, gör en stor klimatnytta globalt.

– 95 procent av skogsindustriernas värmeenergi kommer från biobränsle och 95 procent av vår el är fri från koldioxidutsläpp. Med tanke på att så mycket som 80 procent av våra produkter går på export visar det här hur gynnsamt det är ur klimatsynpunkt att vi har den här typen av produktion i Sverige.

Så stora är CO-utsläppen

Enligt Astrid Kanders nya beräkningsmodell har Sveriges ett utsläpp av koldioxid på 4,4 ton per person och år. Det är betydligt lägre än genomsnittet för industriländer som ligger på 16 ton per år, men ungefär dubbelt så mycket som det globala genomsnittet på 2 ton person och år. Uppskattningar visar att utsläppen i världen måste minska till cirka 1 ton per person och år för att inte världens medeltemperatur ska öka med fyra grader.

Text Nils Sundström

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Relaterade länkar

2013 / Artiklar / Energi