Studie om politikers syn på bioekonomi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-06-14
2015-06-15

Hur ställer sig riksdagspolitikerna till bioekonomi?

Under Almedalsveckan presenterar jägmästarstudenten Marcus Sydh Göransson sitt examensarbete om detta och politikernas syn på att använda skogen för mer biobaserad energi.

– Resultatet visar olika attityder mer än ett helt partis åsikt i frågan, säger Marcus Sydh Göransson som studerar vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Relaterade länkar

2015 / Artiklar / Skog & Industri