Stark svensk industri bäst för klimatet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-06-17
2016-06-17

Den globala klimatnyttan har större betydelse än att Sverige krymper sina utsläpp till netto noll 2045. Det menar Skogsindustrierna med anledning av Miljömålsberedningens rapport.

Svenska konkurrenskraftiga företag skapar klimatnytta för världen. Det sker genom utsläppsminskningar i den egna verksamheten, men framför allt genom de produkter och tjänster som de exporterar. Foto: Andy Dean/MostPhotos
 
– Sverige bidrar bäst genom att exportera mer förnybara produkter och material, säger Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.
 
Miljömålsberedningens klimatpolitiska ramverk består av omkring 1 000 sidor med förslag på hur Sverige ska kunna minska utsläppen av växthusgaser. I skrivande stund har den slutgiltiga versionen inte lämnats in till regeringen. 
 
I ett utkast, som Skogsindustrierna tagit del av, är Mårten Larsson nöjd med att beredningen lyfter fram värdet av bioekonomin i ett klimatsammanhang och att det är viktigt att fortsätta att bruka skogen hållbart.
– Vi bedömer också att skogsindustrin klarar nettomålet då våra process utsläpp är mycket låga. 96 procent av värmeenergin kommer redan från biobränsle, säger Mårten Larsson.
 
Men Miljömålsberedningens höga ambitioner kan också slå mot konkurrenskraften. Om det inträffar drabbas det globala klimatet eftersom svensk industri är världsledande på klimatområdet.
– Vi är ett föredöme och en stark industri är också förutsättningen för vår välfärd. Svensk industri exporterar klimatnytta och borde ges förutsättningar att växa. Om det inte blir så sker produktionen i stället i länder med större utsläpp av växthusgaser. Det vore negativt för klimatet, fortsätter Mårten Larsson.
 
Just nu pågår ett arbete om utsläppsminskningar för respektive medlemsland för att nå EU:s mål i överenskommelsen vid klimatkonferensen COP 21 i Paris förra året:
– Det rimliga är att Sverige avvaktar EU-beslut innan vi lagstiftar nationellt. Annars finns det risk för att vi måsta göra om den svenska klimatpolitiken igen.
 
TEXT: Mats Lundström

Relaterade länkar

Artiklar / Skog & Industri