”Stark industri bra för välfärden”

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-07-01
2013-07-01

Framgången för svensk industri kan inte tas för given – den globala konkurrensen ökar stadigt. Nu satsar industriförbunden gemensamt på att visa industrins betydelse för välfärdsbyggandet.

– Gemene man har en vag bild av kopplingen mellan svensk industri och möjligheten att fortsätta bygga svensk välfärd. Många saknar insikten att industrin är mer betydelsefull för Sverige än någonsin. Vi skapar hundratusentals jobb och står för landets största exportintäkter, säger Magnus Huss, förbundsdirektör för branschdelen av organisationen IKEM – Innovations- och kemiindustrierna och samordnare för projektet ”Industrin tar matchen”.

Satsningen är det första opinionsdrivande projektet som de svenska industriförbunden gör tillsammans. Målgruppen är allmänheten, men man vill även stärka politikernas röst för industrin.

– De politiker som tar en roll och talar för industrin blir snarast påhoppade av miljögrupper och andra organisationer. Vi vill ge ett helhetsperspektiv och bland annat öka förståelsen för vad industrin betyder för utvecklingen av tjänstesektorn. En stark industri är bra för välfärden och en konkurrenskraftig industri är en förutsättning för att vi ska ta fram mer energieffektiva produkter, säger Magnus Huss.

I Almedalen har ”Industrin tar matchen” ett eget program hela veckan, mitt i centrala Visby i hörnet S:t Hansgatan/Trappgränd, med bland annat seminarier, workshops och mingel. Arbetsgivarorganisationen Almega hade ett liknande upplägg för tjänsteföretagen förra året och Magnus Huss framhåller att det är hög tid för industrin att visa framfötterna.

– Vi har varit dåliga på att vårda varumärket svensk industri. Det har gått så långt att media gärna pratar om ett jeansmärke som en framgång för Sverige, men man glömmer bort svensk basindustri och den betydelse den har för svensk export.

Mårten Larsson, näringspolitisk chef på Skogsindustrierna, ser ”Industrin tar matchen” som ett viktigt uppmärksamhetsprojekt.

– Det finns en tendens i samhället att tro att industrins betydelse för välfärden har minskat, eftersom industrin inte växer i antal anställda. Men industrijobben skapar förädlingsvärden som ger företagen vinst vilket får tjänstesektorn att växa. Det i sin tur gör att vi kan bygga vidare på samhällsstrukturerna, säger Mårten Larsson.

Skogsindustrierna har traditionsenligt även ett eget program i Almedalen. I högskolans lokaler diskuterar man i år bland annat skogens sociala värden, bioenergi, träbyggande och transporter.

– Almedalen är en viktig träffpunkt för alla som jobbar med politik. Här finns seminarier för alla intressen och politiker som deltar i paneler eller som åhörare. Det är en arena som verkligen visar att demokratin fungerar, där allmänheten kan möta politiker på gatan som har tid för samtal, säger Mårten Larsson.

Fakta: Industrins betydelseför svensk ekonomi

Enligt Astrid Kanders nya beräkningsmodell har Sveriges ett utsläpp av koldioxid på 4,4 ton per person och år. Det är betydligt lägre än genomsnittet för industriländer som ligger på 16 ton per år, men ungefär dubbelt så mycket som det globala genomsnittet på 2 ton person och år. Uppskattningar visar att utsläppen i världen måste minska till cirka 1 ton per person och år för att inte världens medeltemperatur ska öka med fyra grader.

> Svensk industri och industrinära tjänster står idag för drygt 77 procent av det svenska exportvärdet.

> Industrin genererade exportinkomster motsvarande 1 350 miljarder kronor år 2011. Det är fyra gånger så mycket pengar som svenska staten fick in i momsintäkter.

> Industrin har i en internationell jämförelse en närmast unik stark ställning i Sveriges ekonomi.

> Industrin sysselsätter en miljon människor, varav 650 000 personer är direkt anställda i industrin och 350 000 i företagstjänstebranscher. Det motsvarar 20 procent av alla sysselsatta.

> Av svensk industris sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde svarar skogsindustrin för 11–13 procent.

Källa: SCB:s nationalräkenskaper 2011, Skogsindustrierna 2013

Text Nils Sundström
Foto Werner Andersson

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Visste du att...

Var femte person är sysselsatt av industrin
Industrin sysselsätter en miljon människor, varav 650 000 personer är direkt anställda i industrin och 350 000 i företagstjänstebranscher.
Det motsvarar 20 procent av alla sysselsatta.

Skog & Industri

Artikeln är publicerad i nr 2 2013