Sociala värden i fokus på Holmen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-09-11
2013-09-11

Holmen Skog utvecklar verksamheten kring skogens sociala värden genom att bland annat öka tillgängligheten för allmänheten och göra det lättare att hitta pärlorna i skog och mark.

Holmen Skog arbetar aktivt för att öka tillgängligheten på sitt skogsinnehav. Sjön Skiren utanför Finspång är en pärla som skogsbolaget tipsar allmänheten om.
Holmen Skog arbetar aktivt för att öka tillgängligheten på sitt skogsinnehav. Sjön Skiren utanför Finspång är en pärla som skogsbolaget tipsar allmänheten om.

Den stora utmaningen för Holmen och övriga i branschen är att bedriva ett skogsbruk som tar hänsyn till alla aspekter – ekonomiska, sociala och ekologiska värden. Eftersom människors upplevelse av vad som är ett socialt värde varierar har Holmen valt en bred definition: ”Värden i skogen som påverkar människors livskvalitet”.

– Sociala värden kan upplevas i alla typer av skogar. De som tycker om att plocka svamp kan hitta kantareller i granskogar där kantareller ofta växer flitigt. Bärrika hallonsnår finns ofta på hyggen och i lövrik skog kan man höra fågelkvitter och fågelsång, säger Hanna Triumf som leder Holmens utvecklingsprojekt.

En undersökning från Skogsindustrierna visar att svenskarna vill ha högre framkomlighet, men också bättre mobiltäckning. För att öka tillgängligheten för allmänheten har Holmen genomfört en rad åtgärder över hela sitt skogsinnehav. Det kan exempelvis handla om att estetiskt utforma och anpassa skogsbruksåtgärder till landskapet eller att göra välbesökta områden mer tillgängliga genom skyltning och annat men framförallt att informera om skogarna och vad de innehåller via hemsida och andra informationskanaler.

Norrköpingsskogarna ligger nära tätorten och har därför gjorts till ett pilotområde.

– Genom god kommunikation vill vi bidra till ökat intresse och att fler människor kommer ut i skogen. Vår tanke är framför allt att berätta om var pärlorna finns, till exempel hur man hittar till de riktigt fina badsjöarna.

Holmen samarbetar också med Norrköpings kommun som redan har en omfattande friluftsverksamhet.

– Vi har byggt upp en rad informationskanaler för att Norrköpingsborna ska hitta ut i naturen och välkomnar Holmens initiativ, säger kommunekolog Eva Siljeholm.

Kommunen har exempelvis tagit fram webbplatsen naturkartan.se där allmänheten får hjälp med att kunna utforska naturen i närområdet.

Text Mats Lundström
Foto Henrik Witt

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Sociala värden i skogen:

> Människors relation till skogen är individuell.


> De flesta skogsbesöken skre inom 2 mil från hemmet.


> En majoritet av svenska folket föredrar äldre välskött skog för sina skogsupplevelser.


> Skogsbesök motverkar stress och ger välmående.


> Skolan spelar en viktig roll för barns relation till skogen. Det finns 1025 registrerade skolskogar i Sverige.
 

Länkar

www.naturkartan.se

Skog & Industri

Artikeln finns publicerad i nr 3 2013

Relaterade länkar

2013 / Nyhet