Skogsprogrammet tar form i sommar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-06-17
2016-06-17
I början av sommaren levererar de fyra arbetsgrupperna i det Nationella Skogsprogrammet (NSP) sina rapporter.
– Ett bra innehåll behövs för att bidra till regeringens vision om en växande bioekonomi. Lika viktigt är att det blir verkstad av förslagen, säger Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.
 
Det nationella skogsprogrammet ska stimulera flera andra satsningar och politikområden som berör skogen.
 
NSP inleddes I höstas med visionen att skogen ska ”bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioeko- nomi”. Programmet ska också se till att skogsfrågorna inte hamnar mellan departementens stolar.
 
– Vi är just nu i en intensiv fas, berättar Helene Holstein, enhetschef för enheten Skog och klimat på Näringsdepartementet. Arbetsformen med grupper är en ny modell som vi testar. Samarbetsklimatet har varit bra även om några grupper ägnat mycket tid i början åt att de niera målbilden.
 
Skogsindustrierna har i många år förordat att Sverige ska utveckla ett nationellt skogsprogram. Mårten Larsson, ordförande i en av grupperna, välkomnar programmets ambition att skapa en skoglig helhetssyn.
 
– Skogsnäringen bidrar på många sätt till svensk ekonomi och välfärd genom stora exportvärden, klimatnyttan, rekreation och arbeten i hela landet. Vår förmåga att bevara biologisk mångfald och kulturvärden betyder mycket för hur Sverige uppfattas i världen.
 
Arbetsgruppernas rapporter ska bilda underlag för ett riksdagsbeslut om ett permanent NSP, som i Finland.
– I höst kommer förslaget att skickas ut på remiss och en hearing ska hållas. Sedan bereder vi förslaget för att nästa vår bli en proposition eller skrivelse till riksdagen, berättar Helena Holstein.
 
Peter Westman, Naturvårdschef på WWF, är nöjd med arbetet:
– Vi hade gärna sett att de förslag som arbetats fram skulle leda till en ny och reviderad skogspolitik, men regeringen har valt en annan inriktning och slutprodukten kommer bli mer av en handlingsplan, säger han.
 
De fyra arbetsgrupperna består av ett sjuttiotal deltagare och behandlar allt från tillväxt, virkesproduktion och ekosystemtjänster till främjande av biobaserade produkter och energi samt internationella skogsfrågor.
 
TEXT: Mats Lundström

Relaterade länkar

Artiklar / Skog & Industri