Skog och industri kan bidra till mer bioenergi i samhället

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-06-17
2016-06-17

Mängden bioenergi som kan tas tillvara ökar för varje år. Genom att utveckla bioekonomin kan mängden bioenergi som tas tillvara från skog och industri öka med 16 procent till år 2030. Potentialen begränsas av bland annat transportkostnaderna från skogen, visar en ny analys.

Skogsindustrin har kommit långt med att ersätta fossila energikällor med bioenergi i de egna processerna. Nu väntas efterfrågan på bioenergi öka från andra aktörer.
Skogsindustrierna har därför låtit Pöyry Management Consulting analysera tillgången på bioenergi från skog och skogsindustri. Rapporten visar att det finns potential att öka framställningen.
 
– Tillgången av bioenergi begränsas av ekologiska och ekonomiska faktorer, framför allt handlar det om den mängd skogsrester som är lönsamt att ta tillvara och efterfrågan påverkas idag av konkurrensen med andra råvaruströmmar till bioenergin som till exempel importen av sopor, säger Helena Sjögren, ansvarig för bioenergi på Skogsindustrierna.
 
På längre sikt är det möjligt att ta ut ännu mer, förutsatt att insatser görs för att öka tillväxten i skogen. Det är kostsamt att få fram råvaran i form av klenträ, toppar och grenar ur skogen och vidare till förädling.
 
Politiska beslut skulle kunna ändra på det. Det handlar bland annat om att tillåta tyngre lastbilar med en maxvikt på 74 ton, som kan transportera större mängder flis, samt att satsa på underhåll av järnvägar. Ett införande av avståndsbaserad fordonsskatt, som till och från diskuteras, skulle vara negativ för en ökad utförsel av restprodukter ur skogen.
 
Skogen bidrar både med material och bioenergi. Även material som trä och kartong blir till slut bioenergi.
– Förnybara produkter kan användas som energi när materialet med tiden nått för låg kvalitet för att kunna återvinnas, säger Helena Sjögren.
 
Text: Nils Sundström

grot_yvkt5hwn8fjnbho4gzc1

Pris i en utökad bioekonomi skulle bioenergin kunna ge 120 TWh år 2030, vilket är 16 procent mer än i dag. Tekniskt och biologiskt kan bioenergin i ett hållbart skogs- bruk öka maximalt till 165 TWh år 2030.
 

Skog & Industri

Artikeln är publicerad i nr 2 2016

Relaterade länkar

Nyhet / Skog & Industri