Sågat växer stort i Kina

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-02-14
2012-02-14

Importvärdet av sågat barrvirke till Kina översteg 23 miljarder kronor under 2011. Landet är nu den största importören av sågad barr i världen.

De länder som ökat sin export till Kina mest de senaste åren är framförallt Kanada och Ryssland men också USA och Nya Zeeland. Många sågverk i dessa länder skulle inte ha överlevt den senaste finansiella krisen om de inte hade haft Kina som en ny expanderande marknad.

Svenska sågverk har ökat handeln med Kina de senaste åren men från en låg nivå till cirka125 000 m3 under 2011, men Sverige ligger långt ner på listan över leverantörsländer och har för närvarande mindre än en procent av importmarknaden i Kina.

Det är intressant att konstatera att under sista kvartalet 2011 var det genomsnittliga importvärdet av svenska trävaror till Kina 260 dollar per m3. Det var lägre än för snabbväxande virke från radiatatall importerat från Nya Zeeland, ett land som förra året skeppade betydligt större volymer till Kina än vad Sverige gjorde.

Det finns all anledning för svenska sågverk att öka sin närvaro in den snabbt växande kinesiska marknaden och därmed följa i fotspåren av Kanada, USA, Ryssland och Finland.

Håkan Ekström,
Wood Resources International

Håkan bevakar från Seattle skogsnäringens globala utveckling. www.woodprices.com 

Länk till sidan:

Relaterade länkar

2012 / Nyhet