Så syns skogen i Almedalen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-07-01
2013-07-01

Måndag 1 juli

12.00–13.30
Välkomstseminarium – Industrin tar matchen
Inledande lunch
Plats: Industriområdet

13.45–14.45
Hur får vi el när det inte blåser
(SKGS)
Plats: Industriområdet

Tisdag 2 juli

10.00–11.30
Levande skogar – skogar för alla
(Skogsindustrierna)
Plats: Campus Gotland (tidigare Högskolan)

Årets rapport ”Levande skogar” belyser skogsindustrins mål och arbete med de värden i skogen som påverkar människors livskvalitet. För den dimensionen har vi ett lika tydligt mål, ”vi ska bruka skogen så att den bidrar till att öka människors livskvalitet”. I detta seminarium presenterar vi skogsindustrins syn på skogens sociala värden.

Medverkar gör Anders Wejryd, ärkebiskop, Mårten Larsson, skogsdirektör Skogsindustrierna, Sören Petersson, Holmen Skog.

12.00–13.30
Fiberrik framtid
(Skogsindustrierna, GFF, IKEM)
Inledande lunch
Plats: Industriområdet

I en nära framtid kommer skogsråvara kunna användas till så mycket mer än det vi idag förknippar den med. Tryckt elektronik, gröna kemikalier, fiber som ersätter bomull och syntet, intelligenta förpackningar och klimateffektiva drivmedel är bara några av möjligheterna som kommer att erbjudas.

Medverkar gör Catharina Ottestam, affärsområdeschef Packaging Solutions Innventia, Tommy Höglund, processledare Printed Electronics Arena, Lars Lind, vd Perstorp BioProducts, Jon Haag, vd NINE. Moderator är Maria Wetterstrand.

13.30–15.00
Svaveldirektivet – sanning och konsekvens
(Svenskt Näringsliv, Skogsindustrierna, Jernkontoret och Redareföreningen)
Lunch 12.30
Plats: Hamngatan 1, trädgården

15.00–16.00
Det hållbara samhället kräver mer industri
(Skogsindustrierna, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, IKEM)
Plats: Industriområdet

21.30–23.00
Filmen Epic – skogens hemliga rike (3D)
Plats: Industriområdet

Onsdag 3 juli

08.00–09.30
Är det risk att vi missar skogen om vi bara fokuserar på träden?
(Skogsindustrierna)
Plats: Campus Gotland

Finns det hur mycket biobränslen som helst? Borde vi inte tänka mer på helheten när vi subventionerar användningen av bioenergi? Alla blir vinnare med ett bättre resursutnyttjande. Skogsindustrin är den enda branschen som kan säga ”Allt vi gör blir bioenergi”.

Medverkar gör Hannes Carl Borg, politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet, Johan Schönström, BillerudKorsnäs, Gustav Melin, Svebio, Anders Dahlberg, enheten för energimarknader, Energimyndigheten, Lina Palm, energidirektör Skogsindustrierna.

10.00–11.30
Modernt träbyggande – med klimatet och värden för Sverige i fokus
(Sveriges Träbyggnadskansli)
Plats: Campus Gotland

Erfarenheterna av industriellt träbyggande sedan snart 10 år är så positiva att vi vill ta upp följande aspekter grundat på en kommande rapport från Linköpings Universitet: Klimatsmarta byggnader, Nya bostäder – ökat byggande, Stad och land samverkar för ny industri.

Medverkar gör Eskil Erlandsson, landsbygdsminister, Tomas Nord, Ph D, Linköpings Universitet, Leif Walterum (C), kommunalråd, Skövde Kommun, Jan Lindholm (MP), ledamot Civilutskottet, Sveriges Riksdag.

12.00–13.30
Trygghet och flexibilitet – ny modell att motverka varsel
(Industriarbetsgivarna)
Plats: Industriområdet

14.15–15.00
Logistik i världsklass med färre lastbilar
(Skogsindustrierna, Sveriges Åkeriföretag)
Plats: Campus Gotland

Minskad miljöpåverkan och färre lastbilar på vägarna – då stärker industrin konkurrenskraften och förbättrar trafiksäkerheten! Det går, och vi kan göra det med dagens teknik och fordon. Det behövs politisk vilja och justerad trafikförordning för att tillåta effektivare lastbilar redan idag.

Medverkar gör Magnus Svensson, vd SCA Logistics, Ingela Bendrot, statssekreterare regeringskansliet, Mats Pertoft (MP), riksdagsledamot, Ulric Långberg, transportpolitiskt ansvarig (moderator) Sveriges Åkeriföretag.

13.45–14.45
Växande industri i Sverige ger minskade utsläpp i världen
(SKGS)
Plats: Industriområdet

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Relaterade länkar

2013 / Aktivitet / Almedalen / Artiklar