Pris till fiskfoder från trärester

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-12-02
2014-12-02

Lignin från skogsindustrins restströmmar kan användas för att göra proteinrikt fiskfoder. SP Processum fick nyligen pris för metoden.

Med hjälp av fermentering av en restström från Domsjö Fabriker har SP Processum tagit fram ett så kallat single cell protein för fiskfoder.

Processen har förfinats och testats i SP Biorefinery Demo i Örnsköldsvik och visat sig fungera väl.

Metoden fick nyligen andrapriset i Earto Innovation Prize 2014 och kan på sikt bli ett alternativ till fiskfoder som produceras av fisk som fångas i världshaven.

Utfordringsförsök som genomförts av SP Processums isländska partners Matis och Saebyli visar lika bra eller bättre tillväxt hos fiskarten tilapia jämfört med fisk som matats med foder baserat på fiskmjöl.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: