Nytt projekt kring fiskfoder från trä

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-06-17
2016-06-17

Ett nytt svenskt-norskt projekt ska utveckla processer och produkter från industriella restströmmar. SP Processum och PFI, Papir- og Fiberinstituttet i Trondheim, satsar särskilt på proteinframställning till fiskfoder samt en marknads- och ekonomianalys av hela värdekedjan, från trä till fisk.

Så kallad single cell protein kan även användas för annan livsmedelsproduktion. Syftet med det treåriga projektet är att ta fram och förädla produkter som ingår i både dagens produktionsanläggningar och i helt nya typer av bioraffinaderier.
 

Relaterade länkar

Nyhet / Skog & Industri