Mindre körskador – mer biobränsle

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-09-30
2014-09-23

En ny metod för att minska körskadorna i skogsbruket har även visat sig ge ökad arbetsglädje för maskinförarna. Dessutom medför metoden att man kan ta ut mer biobränsle.

Basväg som ristats ordentligt enligt Rätt Metod-konceptet.

Det finns inget enkelt svar på problematiken med körskador, men det pågår ett intensivt arbete från såväl akademiskt håll som från skogsbranschen. Arbetet är prioriterat inte minst eftersom ett förändrat klimat riskerar att öka antalet körskador, med effekter för såväl djur- och växtliv, som vattenlevande organismer och människor som nyttjar skogen.

Stora Ensos koncept Rätt Metod har fått ett stort genomslag. Vid avverkning utgår maskinerna från den plats i terrängen som har bäst bärighet. Genom att huvudtransportvägarna risas ordentligt skonas marken samtidigt som bränsleförbrukningen minskar och effektiviteten höjs.

Men det är inte bara miljön som tjänar på Stora Ensos koncept. Det har även visat sig att skogsmaskinförarnas välbefinnande och arbetsglädje höjts tack vare Rätt Metod. Rätt Metod började införas under 2012 och Mikael Erikssons undersökning gjordes förra året ihop med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) via enkätsvar, intervjuer samt muskelmätningar och vibrationsmätningar.

– Vibrationerna har minskat vilket gjort att den fysiska miljön förbättrats. Mindre vibrationer minskar också belastningen på viss muskulatur, förklarar Mikael Eriksson som ser fler ergonomiska fördelar:

– Stressen har minskat tack vare bättre planering och enhetligare arbetsmetoder. Ett mer strukturerat arbetssätt har också ökat samarbetet och kommunikationen. Ökad variation har stimulerat förarna vilket höjt arbetsglädjen.

Rätt Metod har införts på bred front inom Stora Enso.

– Metoden innebär vinst för alla inblandade. Körskador är ett branschproblem. Lyckas vi inte kan det innebära hårdare lagstiftning. Därför delar vi gärna med oss av metoden till andra aktörer. Enda kravet är att återkoppla om hur det går så att även vi kan få del av andras idéer, säger Vegard Haanaes, metodutvecklingsansvarig på Stora Enso.

Ytterligare några exempel på projekt för att minska körskadorna:

> Skogsbruket har tagit fram en branschgemensam miljöpolicy kring körskador på skogsmark. Syftet är att uppnå samsyn och en gemensam målbild kring körskador. Policyn finns att ladda ned på Skogsindustriernas hemsida.

> Gentle är namnet på ett projekt för att ta fram en ny typ av bandgående skotare som drar nytta av tekniken i bandgående fordon från försvarsmakter runt om i världen. Bakom projektet står ett antal företag inom skogsbruket samt försvarsmaterialtillverkaren BAE Systems Hägglunds, Skogforsk och skogsmaskintillverkaren Komatsu. Förstudie är gjord och forskningsstöd söks nu från EU.

> SCA och SLU använder flygfotografering med drönare för drivning av stormskog. Bilderna används för att maskinförarna ska se var det stormskadade virket finns vilket minskar den areal som skogsmaskinerna behöver köra på.

> Skogsstyrelsen ser stor potential i att använda markfuktighetskartor baserade på flygburen laserskanning, som visar hur känslig marken är för terrängkörning med tunga fordon.

Foto Fredrik Ekelund, SES

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Fakta om Rätt Metod

Stora Enso har gjort en storsatsning på drivningskonceptet Rätt Metod som minskar körskadorna i skogsbruket. Upphovsman till metoden är Jan Skogh, maskinförare på Stora Enso. För det arbetet tilldelades han ifjol Föreningen Skogens pris Silverkvisten.
 

Skog & Industri

Artikeln är publicerad i nr 3 2014

Relaterade länkar

2014 / Nyhet / Skog