Mer restvärme blir fjärrvärme

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-12-07
2015-12-04

Restvärme till fjärrvärmenäten är ett bra exempel på hur den svenska skogsindustrin använder rester från sina processer på ett effektivt sätt. Det är en viktig del i en cirkulär ekonomi.

Foto: Cecilia Westergård/Gävle Energi
På fabriksområdet i Bomhus, Gävle, finns ett biokraftvärmeverk som levererar ånga till BillerudKorsnäs fabrik och värme till Gävle Energis fjärrvärmenät. Dessutom produceras förnybar el. Foto: Cecilia Westergård/Gävle Energi
 
Skogsindustrin står för 40 procent av all restvärme som används i fjärrvärmenäten – och trenden visar på en ökning.
 
Ett drygt 20-tal svenska skogsindustrier levererar restvärme till de svenska fjärrvärmenäten. Störst är BillerudKorsnäs i Gävle. Under år 2013 levererade BillerudKorsnäs 270 GWh restvärme till Gävle Energi (290 GWh år 2012).
 
BillerudKorsnäs har ökat andelen restvärmebaserad* fjärrvärme. År 2014 stod den för cirka 60 procent genom det nya biokraftvärmeverket i Bomhus, jämfört med cirka 25 procent 2009.
 
Text: Nils Sundström
 
*Restvärme genom varmvattenöverskott och energi ur rökgaser
Länk till sidan:

Industriell restvärme värmer 200 000 villor

Den största delen av den energi som tillförs värmeproduktionen i svenska fjärrvärmenäten är förnybar.
 
42 procent består av bioenergi som huvudsakligen kommer från skogsrester, 10 procent från värmeverkens rökgaskondensering och 8 procent från industriell
restvärme. Den svenska skogsindustrin levererar cirka 40 procent av all restvärme till de svenska fjärrvärmenäten. Den totala restvärmen, 4 TWh, motsvarar uppvärmningen av 200 000 villor.
 
Källa: Svensk Fjärrvärme, Fjärrvärmens bränslemix 2014.
 

Skog & Industri

Artikeln publicerades i nr 4 2015

Relaterade länkar

2015 / Artiklar / Skog & Industri