Massaindustrin på offensiven

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-12-07
2015-12-04

Investeringarna i den svenska skogsindustrin visar på stark framtidstro. Totalt handlar det om drygt 17 miljarder kronor under de närmaste åren. Och det är massaindustrin som går mest på offensiven.

Foto: Per-Anders Sjöquist/SCA
På SCA Östrands massabruk i Timrå beräknas upp emot 2 000 personer delta i bygget av en ny massalinje, enligt fabrikschefen Ingela Ekebro. Vilket kan jämföras med de cirka 300 som utgör Östrands ordinarie personal och som kommer vara lika många även efter jätteinvesteringen. Cirka 700 nya jobb skapas i skogsbruket och inom logistik. Foto: Per-Anders Sjöquist/SCA
 
På bara tre år har skogsbranschen gått från kris och nedläggningar till framtidstro och miljardsatsningar. Investeringar på drygt 17 miljarder kronor är klubbade i de svenska bruken.
 
Det kan jämföras med 2014 då hela skogsindustrin – massa-, pappers- och sågverksindustrin – aviserade om investeringar om sammanlagt 10 miljarder kronor för åren 2014–2017.
 
De kraftfullaste satsningarna görs i massabruken. Den största beslutade investeringen står SCA för. Östrandsfabriken i Timrå ska byggas ut för 7,8 miljarder kronor och mer än fördubbla produktionen av massa.
 
Även Södra investerar stort, totalt 5 miljarder kronor, i ökad produktion vid sina bruk. Men även kartongtillverkare satsar, både Metsä Board och BillerudKorsnäs har till exempel tagit beslut om miljardinvesteringar.
 
– Det är fantastiskt stora investeringar som industrin de facto gör för ökad eller ny produktion. Det tyder på viss framtidstro, trots det ljumma konjunkturläget och skakig världsekonomi, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.
 
Johan Freij, affärsområdeschef på Danske Bank, menar i sin analys att vändningen nu kommer med full kraft.
 
– Det senaste tre kvartalen upplever vi en helt annan värld i skogsindustrin och investeringsprojekten strömmar ut ur huvudkontoren. Särskilt i massaindustrin byggs det ut för fullt, konstaterar han.
 
En stark dollar, stabil tillgång till massaved och en något starkare konjunktur är positiva signaler, som dock ska vägas mot risken för ett överutbud när all ny kapacitet börjar komma ut på marknaden.
 
Med de investeringar som görs på andra håll i världen räknar Danske Bank med en tioprocentig ökning av kapaciteten av långfibermassa globalt fram till 2018. Vilket ska jämföras med den historiska ökningstakten med 1,4 procent per år.
 
Johan Freij spår dock att den svenska massaindustrin kommer att vara konkurrenskraftig även i framtiden.
– I Norden har vi unika förutsättningar för att producera avsalumassa. Kombinationen av välvårdade skogar, god tillgång på vedråvara, en väl utbyggd infrastruktur, biprodukts öden och ett högt tekniskt kunnande är svårt att slå.
 
Även sågverken får del av investeringskakan. SCA har till exempel satsat 500 mkr på en ny såglinje i Tunadal som tas i drift hösten 2016 och Södra har sökt tillstånd för att nästan fördubbla kapaciteten vid sitt sågverk i Mönsterås till 800 000 kubikmeter, vilket skulle göra det till Sveriges största.
 
Trots de massiva investeringarna inom massa- och pappersindustri tror inte Christer Larsson, chefsekonom på Pappers, att antalet jobb blir så många fler.
 
– Det skapas en del jobb inom industrin men det rör sig inte om några stora mängder. Däremot skapas tusentals jobb under byggtiden och även många nya arbetstillfällen i service- och logistikleden när produktionen ökar.
 
Christer Larsson menar att investeringarna är viktiga för landet.
– De skapar en långsiktig trygghet för personalen på bruken och håller också igång sysselsättningen på en rad mindre orter, säger han.
 
Den fortsatta nedgången på tryckpappersmarknaden innebär dock fortsatta strukturomvandlingar för de svenska bruken. Nyligen beslutade SCA att stänga en pappersmaskin i Ortviken och därmed försvinner 95 arbetstillfällen, enligt Sundsvalls Tidning. 
 
Text: Thomas Ekenberg
Länk till sidan:

7,8 miljarderkronor satsar SCA på fabriken i Östrand

Det är den största enskilda investeringen på många år i svensk skogsindustri.

Skog & Industri

Artikeln publicerades i nr 4 2015

Relaterade länkar

2015 / Artiklar / Skog & Industri