Koncept för hållbar framtid

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-09-11
2013-09-11

Det finns en bred uppslutning för att ändra i trafikförordningen när det gäller att öka lastbilars bruttovikt till 76 ton. Det visade seminariet ”Logistik i världsklass med färre lastbilar” i Almedalen i början av juli.

Det finns en bred acceptans för att tillåta tyngre fordonsvikter. Det kan ge en smartare transportapparat till skogsnäringen.
Det finns en bred acceptans för att tillåta tyngre fordonsvikter. Det kan ge en smartare transportapparat till skogsnäringen.

Finland har redan tagit beslut om att i höst tillåta tyngre lastbilstransporter för skogsindustrin. Helena Sjögren, transportpolitisk rådgivare på Skogsindustrierna, menar att ett liknande beslut i Sverige skulle stärka skogsindustrins konkurrenskraft i stället för att som nu hamna efter konkurrenter i Finland.

Genom att öka antalet axlar på lastbilarna kan bruttovikten höjas utan att det innebär ökat vägslitage.

– Det innebär också färre antal lastbilstransporter och minskad bränsleförbrukning. Bara för vår bransch minskar utsläppen av koldioxid med 150 ton om dagen, säger hon.

Vid seminariet i Almedalen var alla medverkande överens om att idén är god.

– Jag tycker det är en genialisk idé. Jag gillar när teknisk innovation kan leda till miljövänligare transporter, förklarade miljöpartiets riksdagsledamot Mats Pertoft.

Problemet är det nuvarande bruttoviktstaket på 60 ton som finns i EU-förordningen. Det krävs därför ett nationellt undantag.

– Men det finns inga som helst praktiska hinder. Vi kan köra igång i morgon, säger Ulric Långberg, transportpolitiskt ansvarig på Sveriges åkeriföretag.

Text Mats Lundström
Foto BillerudKorsnäs/Greger Tallroth

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: