Kinaexporten av sågat trä en framgångssaga

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-09-25
2015-09-28

Hållbart skogsbruk, kvalitet och leveranssäkerhet utmärker svensk export av sågade trävaror till Kina. Det har fått exporten att växa kraftigt och potentialen är avsevärt större.

Hallandshammar Varberg, svensk skogsexports hamn. Foto: Timebridge/Mikael Pilstrand


Den svenska skogen inte bara växer i omfattning, den bearbetas också allt mer förfinat i en tekniskt framstående industri. Det har kinesiska träimportörer och möbeltillverkande fabriker upptäckt.

Efterfrågan på skogsråvara och skogsindustriella produkter i världens näst största ekonomi är växande. Det är en del av en större trend.

– Här finns en stor potential, menar Roger Josefsson, chefekonom på Danske Bank. Svensk export har i sin helhet ökat i och med att kinesernas konsumtion stadigt växer. Totalt sett är Kina idag en av Sveriges tio största exportmarknader.

I förlängningen av det har Kinaexporten av sågat trä utvecklats väl de senaste åren. Första halvåret 2015 har de svenska sågverkens export till Kina ökat med mer än 30 procent jämfört med motsvarande period 2014.

Fortfarande är den svenska andelen av Kinas import av trävaror blygsamma två procent, men representanter i handelsleden bedömer att exportpotentialen kan ligga på runt 2 miljoner kubikmeter inom 4-5 år.

– Det är en ganska ung marknad för svenska trävaror. Det som är intressant är uppskattningen av och medvetenheten om svenskt virkes höga kvalitet hos träanvändarna i Kina, säger Charlotte Apelgren på organisationen Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna.

Ökningen är också ett direkt svar på den kraftsamling som Svenskt Trä inledde 2013. Organisationen har gjort flera insatser för att marknadsföra svenskt trä och hjälpa svenska exportföretag att få kontakt med kinesiska köpare där pålitlighet, hög kvalitet och miljövänligt skogsbruk är gångbara argument.

Svenskt Trä har bland annat deltagit vid branschmässor där svenska sågverksföretag har kunnat möta kinesiska potentiella kunder. Även seminarier och en större konferens har arrangerats.

– Svenskt virke har en kvalitetsimage som är enastående. Det beror på att våra sågverk har modern teknik med stabila sorteringssystem och är skickliga på att säkra träets fuktkvoter. Dessutom har råvaran en hög kvalitet, kommenterar Charlotte Apelgren.

Det svenska virket i Kina omsätts för det mesta i möbeltillverkning för den inhemska marknaden; sängbottnar, stommar till möbler i snickerisegmentet samt möbler för barn.

– Vi ser också ett intresse från paneltillverkare, golvtillverkare och i förlängningen även andra inredningssegment, fortsätter Charlotte Apelgren.

För att ta reda på mer om de kinesiska konsumenternas inställning har Svenskt Trä genomfört en större intervjuundersökning. Den visar att design är ett avgörande argument vid köp av möbler, men det är också allt viktigare att möblerna är miljövänliga. Det blir extra tydligt vid köp av barnmöbler där de två viktigaste kriterierna är att möbeln är giftfri respektive miljövänlig.

I våras bjöds nio kinesiska möbeltillverkande företag in till Sverige för
att bygga kunskap om svenskt trä och svenskt skogsbruk. Vid studieresan besöktes bland annat Ikeas tillverkning i Lycksele.

I anslutning till detta har möbeltillverkarna skapat en hel kollektion av furumöbler som ställdes ut på den stora mässan FMC i Shanghai i september.
– Det knyter an till att vår export har utvecklats med åren och att kineserna förstår bredden och djupet av vad vi kan leverera. Från början bestod exporten mest av granbrädor av lägre kvalitet, men nu exporterar vi även furu och centrumdelar av stocken, det vi kallar plank. Det är en glädjande utveckling, säger Charlotte Apelgren.

Svenskt Trä har även ett samarbete med framstående kinesiska möbeldesigners som gör var sin tolkning av mötet mellan svensk träråvara och kinesisk möbeldesign. Möblerna ska fungera som en inspirationskälla för andra kinesiska möbeldesigners och tillverkare.

Text: Mats Lundström

Uppåt för export till Kina
Skärmavbild 2015-09-24 kl. 13.49.55

De svenska sågverken har i flera år ökat sin export till Kina, främst av gran. Första halvåret 2015 var ökningen 30 procent jämfört med motsvarande period 2014. Källa: SCB
 

IKEA Hedlunda_justerat

Kinesiska möbeltillverkare på besök i Sverige för att lära sig mer om svenskt trä.


Skog & Industri

Artikeln är publicerad i nr 3 2015

 

Relaterade länkar

2015 / Artiklar / Skog & Industri