Kina satsar på träbyggande

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-12-07
2015-12-04

Kina ska att öka användandet av trä i bland annat skolor, sjukhus och offentliga byggnader. Det innebär ett stort genombrott för träbyggande på världens största byggmarknad.

Det kinesiska beslutet välkomnas av Jan Söderlind, internationell direktör på Svenskt Trä:
 
– Det officiella stödet för ökat träbyggande i Kina är efterlängtat. Beslutet kommer att få en påtaglig positiv inverkan på den kinesiska trämarknaden, även om effekterna inte blir synliga omgående.
 
Han bedömer att beslutet på sikt kan ge mycket positiva effekter på svensk sågverksindustri och svensk träindustriexport.
 
Svenskt Trä har, inom ramen för European Wood som är ett europeiskt samarbete inom träindustrin, i flera år arbetat nära kinesiska byggmyndigheter i syfte att överföra kunskap om normer och standarder för ett modernt träbyggande. 
 
Dessa normer och bestämmelser finns nu på plats, vilket möjliggör det
kinesiska beslutet att satsa på trä.
 
De kinesiska myndigheterna arbetar nu med en detaljerad plan som ska innehålla skattemässiga och finansiella styrinstrument för att öka träbyggandet. Satsningen visar den ökade miljömedvetenheten som finns i Kina.
 
– Trä är ett förnybart byggmaterial som kan bidra till att minska landets klimatpåverkan, säger Jan Söderlind
Länk till sidan:

A_Int_005_Sergio_Grazia.jpg

Kina bygger spektakulärt i trä. Här den kinesiska paviljongen Land of Hope på Expo 2015 i Milano. Foto: Sergio Grazia

 

Skog & Industri

Artikeln är publicerad i nr 4 2015

Relaterade länkar

2015 / Artiklar / Skog & Industri