Forskningen får ny agenda

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-06-17
2016-06-17

Arbetet med en ny nationell forskningsagenda för svensk skogsindustri har påbörjats. Utöver industrin är skogsägarna, offentliga finansiärer och den svenska forskarvärlden involverade.

Målet är att få fram en ny agenda, kallad NRA – National Research Agenda. Agendan ska sträcka sig ett antal år framöver och peka ut de forskningsområden som är viktiga för näringen och frågeställningar för att driva tillväxt i världens bioekonomi. Den nya forskningsagendan ska presenteras i januari 2017.

Relaterade länkar

Nyhet / Skog & Industri