Ett år kvar till valet: Skog & Industri har frågat de åtta riksdagspartierna:

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-07-01
2013-07-01

”Om ni vinner valet, vilken blir den största förändringen för skogsindustrin?”

Daniel-Backstrom.png

Daniel Bäckström,
riksdagsledamot (C),
Värmlands län:

– I stora drag tycker vi att mycket fungerar bra på skogsområdet även om allt alltid kan bli bättre. Just nu tittar vi på möjligheterna att i regeringen ta fram ett nationellt skogsprogram för ytterligare hållbart brukande. Utöver detta vill vi jobba vidare med Skogsriket som är ett mycket uppskattat koncept och som har potential att bidra till utvecklingen av svenskt skogsbruk ännu mer.

Jens-Holm.png

Jens Holm,
riksdagsledamot (V), ledamot
av Miljö- och jordbruksutskottet:

– Skogsnäringen kommer att få avsevärt bättre förutsättningar att transportera på räls med våra stora satsningar i utbyggd tågtrafik. Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå börjar byggas och kapaciteten på Inlandsbanan ökas. En flexibel investeringspott för hållbara transportlösningar för näringslivet införs för att kunna svara på behov som är svåra att förutse. Det ökade behovet av kombiterminaler är exempel på investeringar som skulle stimuleras och därmed gynna skogsnäringen genom investeringspotten.

Johan-Hultberg.png

Johan Hultberg,
riksdagsledamot (M), ledamot
av Miljö- och jordbruksutskottet:

– För de Nya Moderaterna är jobben vår viktigaste fråga. Därför går vi till val på att fortsätta göra det mer lönsamt att arbeta och förbättra det svenska företagsklimatet. Särskilt viktigt för skogsindustrin är en balanserad skogspolitik, fortsatta satsningar på infrastruktur och på forskning och utveckling. Sverige ska ligga i framkant när det gäller utvecklingen av nya produkter som har skogen som bas.

Irene-Oskarsson.png

Irene Oskarsson,
riksdagsledamot (KD,) ledamot
av Miljö- och jordbruksutskottet:

– Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar och satsningar inte minst inom forskning och utveckling kommer att vara av stor betydelse under de kommande åren. Skogen kommer att ha stor betydelse vad gäller omställningen till ett mera hållbart samhälle. I detta arbete är det viktigt att det sätts upp tydliga regler för bland annat förnybara drivmedel för att näringen ska kunna satsa på utveckling och produktionsanläggningar.

Jennie-Nilsson.png

Jennie Nilsson,
riksdagsledamot (S),
ledamot av Näringsutskottet:

– Tre saker: Vi vill inrätta strategiska samverkansprogram mellan olika samhällssektorer, i syfte att stimulera tillväxten i viktiga basnäringar som skogsindustrin. Vi vill investera i samhällsekonomiskt lönsamma projekt för godstransporter på järnväg. Vi föreslår investeringar i mer och bättre utbildning – på alla nivåer och genom hela yrkeslivet. Sveriges arbetslöshet är mycket hög. Samtidigt har många företag svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.

Helena-Leander.png

Helena Leander,
riksdagsledamot (MP),
ledamot av Miljö- och
jordbruksutskottet:

– Att skogspolitiken, där produktionsmålet idag i praktiken står över miljömålet trots att de formellt ska vara jämställda, inriktas på att inte bara klara produktionen utan också det miljömål som vi idag misslyckas med.

Anita-Broden.png

Anita Brodén,
riksdagsledamot (FP)
och miljöpolitisk talesperson,
ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet:

– Långsiktiga spelregler för näringen, betoning av skogens betydelse för ekonomi och jobb. Ökade forskningsinsatser. Fortsatt arbete för att möta klimathotet där skogens betydelse som kollagrare är viktig. Ökad jämvikt mellan skogspolitikens produktions- och miljömål, frihet under ansvar och en tydligare skogsvårdslag. Lyfta fram skogens sociala värden, utöver dess ekonomiska och ekologiska värden.

Sven-Olof-Sallstrom.png

Sven-Olof Sällström,
riksdagsledamot (SD)
och ekonomisk-politisk talesperson:

– Den största förändringen blir en rejäl upprustning av infrastrukturen kopplat till skogsindustrin med – på sikt – en elektrifiering och kapacitetsutveckling av Inlandsbanan och tvärbanorna. Även skogsforskningen kommer att ges en betydligt högre prioritet än i nuläget med ökade anslag liksom förstärkning av utbildningar till branschen.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Relaterade länkar

2013 / Bioekonomi