Blandad framgång för skogsprogram

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-06-30
2014-06-30

Nationella skogsprogram (NFP) finns idag i 130 länder efter ett FN-initiativ på 1990-talet.

Ett lyckat exempel är Österrike där deltagarna företräder ett brett spektrum av det österrikiska samhället, som arbetsmarknad, kyrka, industri, miljö, jakt och vetenskap. Även allmänheten har bjudits in att delta i processen via en särskild webbplats.

I Tyskland däremot upphörde arbetet med ett nationellt skogsprogram 2007 då miljörörelsen hoppade av efter att aktörerna inte lyckats uppnå konsensus. Otydlig politisk styrning har angetts som orsak.

I vårt östra grannland Finland har ett nationellt skogsprogram funnits ända sedan 1960-talet och traditionen av samarbete sitter djupt bland deltagarna. Den bärande tanken är att utveckla såväl nuvarande som nya produkter och tjänster i hela värdekedjan och att trygga miljövärdena. Programmet innehåller också
mätbara mål för exempelvis antalet anställda, investeringar och avverkningar. Resultat har gett ökade resurser till sektorn för forskning och infrastruktur som vägar och järnvägar. Det nuvarande programmet i Finland gäller till 2015 och har visionen att göra skogsbranschen till en ansvarsfull och ledande aktör inom bioekonomi.

Planeringen för ett nytt program har startat med fokus på 2025.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Relaterade länkar

2014 / Nyhet / Skog