Att synas och tåla att synas

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-09-11
2013-09-11

Krönika: I drygt ett år har vi haft en intensiv skogsdebatt i media. Debatten har i huvudsak initierats från miljörörelsen och haft fokus på rödlistade arter, skyddade arealer och sociala hänsyn. Skogsnäringen har haft lägre svansföring. Bara när debatten blivit ohemult vinklad och osaklig har vi gått in med debattsvar och repliker.

Det är ingen slump att skogsdebatten kommit just nu. Vi är inne i en skogspolitiskt turbulent period med bland annat miljömålsberedningens delbetänkande i juni om skogen. Miljörörelsens mål är att pressa fram en ny skogspolitik medan vi från skogsägarhåll är nöjda med nu gällande. Politisk klåfingrighet gagnar varken produktion eller miljö.

Debattens vågor kommer säkerligen att svalla fram till valet 2014. Nu vill jag se fler från skogsbranschen uppe på dansgolvet. Framtidens gröna ekonomi, där en hållbar skogsnäring har en nyckelroll, behöver fler ambassadörer. Vi måste synas, berätta vad vi gör och varför, visa på samband och helhetssyn. Men vi måste också lyssna och visa att vi i praktisk handling lever upp till vad vi i dialog med omvärlden åtagit oss. Vi ska synas men också tåla att bli synade.

Marianne Eriksson
Kommunikationsansvarig LRF Skogsägarna
blogg.lrf.se/marianne-eriksson
www.facebook.com/visomgillarskog

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Relaterade länkar

2013