”När alla jobbar mot samma mål går det snabbare"

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-04-07
2014-04-07

Den 8 april håller infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd ett inledningsanförande på Skogsindustriernas öppna årsmöte. Här är hennes ståndpunkter i för skogsnäringen aktuella transportfrågor.

Hur tänker du göra för att före valet hinna införa höjd bruttovikt till 74 ton i trafikförordningen?

– Den enda garanten för tyngre fordon i Sverige är en fortsatt alliansregering. Oppositionen driver istället frågan om både lättare och kortare fordon. Nyligen träffade vi representanter för såväl skogsindustrin som våra myndigheter. Detta har resulterat i ett gemensamt arbete för en ny tidsplan gällande 74 tons-fordon. När alla jobbar mot samma mål så går det både snabbare och enklare.

Skogsindustrin är beroende av sjöfarten. Hur planerar ni agera för att bevara näringslivets konkurrenskraft när svaveldirektivet införs?

– Regeringen har och kommer även fortsatt att verka för ökad konkurrenskraft och fler jobb i Sverige. Det handlar om sänkta bolagsskatter, arbetsgivaravgifter, historiska satsningar på infrastruktur och forskning, stöd till isbrytning, en handlingsplan för sjöfarten och stöd till TEN-T-projekt (EU-projekt, reds anm) inom både bränslen och reningsteknik. Allt detta med målet att stärka konkurrenskraften.

– Alternativet i svensk politik svarar i stället med höjda skatter, dyrare att anställa och en kilometerskatt – inget av det stärker konkurrenskraften för skogsindustrin.

Vad kan du ytterligare göra för att värna en god infrastruktur för basindustrins transportbehov?

– Vi kommer att satsa 522 miljarder på vägar och järnvägar i Sverige. Det handlar också om att förbättra underhållet och bärigheten, bredda vägar och mötesseparera. Sammantaget handlar alliansregeringens satsningar om att skapa förutsättningar för nya jobb och ökad tillväxt över hela landet.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: