Nyheter

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-09-09
2016-06-17: Genomskinligt trä ger nya vyer

Träväggar som samtidigt är solcellspaneler. Eller fönster baserade på trämaterial som både släpper in ljus och värmer upp huset. Om tio år kan båda vara verklighet.


2016-06-17: Värdelös skog med ändrad EU-förordning

I ett debattinlägg på altinget.se skriver Skogsindustrierna att försörjningen av träråvara till industrin kan bli osäker. 


2016-06-17: Producenterna vill ansvara för insamlingen

Ett utökat insamlingsansvar för kommuner kommer att få en negativ påverkan på insamling av förpackningar och returpapper enligt de mål som den tidigare regeringen satt upp till 2020.


2016-06-17: Skogsprogrammet tar form i sommar
I början av sommaren levererar de fyra arbetsgrupperna i det Nationella Skogsprogrammet (NSP) sina rapporter.
– Ett bra innehåll behövs för att bidra till regeringens vision om en växande bioekonomi. Lika viktigt är att det blir verkstad av förslagen, säger Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.
 

2016-06-17: Snabbaste banan – i svenskt trä

Världens näst högsta berg- och dalbana i trä och den snabbaste i Europa. Nu invigs Kolmårdens nya åkattraktion Wildfire, som är byggd av 600 ton senvuxen svensk fura.


2016-06-17: Svindlande potential för trä i Kina
Trots avmattning i Kinas BNP-tillväxt exporterar svenska sågverk rekordmycket till världens näst största ekonomi.
– Kineserna har fått upp ögonen för vår kvalité och vi tar marknadsandelar från alla konkurrenter, säger Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.
 

2016-06-17: Enad syn kring miljöhänsyn

Skogssektorn har enats kring målbilder om vad som är god miljöhänsyn i skogsbruket.


2016-06-17: Svenskar ser skogens potential
Svenskar är mest positiva till ett mer cellulosabaserat samhälle – följt av amerikaner. Det visar en internationell studie som forskningsinstitutet Innventia gjort bland konsumenter i fem länder om deras syn på omställningen till ett mer hållbart samhälle.

2016-06-17: Ny wellpapp i runda former
SCA Forest Products har tagit patent på en ny teknik för att framställa wellpappförpackningar med runda former.

2016-06-17: Stark svensk industri bäst för klimatet

Den globala klimatnyttan har större betydelse än att Sverige krymper sina utsläpp till netto noll 2045. Det menar Skogsindustrierna med anledning av Miljömålsberedningens rapport.


2016-06-17: Nytt projekt kring fiskfoder från trä

Ett nytt svenskt-norskt projekt ska utveckla processer och produkter från industriella restströmmar. SP Processum och PFI, Papir- og Fiberinstituttet i Trondheim, satsar särskilt på proteinframställning till fiskfoder samt en marknads- och ekonomianalys av hela värdekedjan, från trä till fisk.


2016-06-17: Forskningen får ny agenda

Arbetet med en ny nationell forskningsagenda för svensk skogsindustri har påbörjats. Utöver industrin är skogsägarna, offentliga finansiärer och den svenska forskarvärlden involverade.


2016-06-17: Prata bioekonomi i Almedalen
Vad är egentligen bioekonomin värd och vilka insatser krävs för att den ska utvecklas? I Almedalen bjuder Skogsindustrierna in till diskussion. Stockholm Environmental Institute presenterar en rapport om bioekonomins potential.

2016-06-17: Skog och industri kan bidra till mer bioenergi i samhället

Mängden bioenergi som kan tas tillvara ökar för varje år. Genom att utveckla bioekonomin kan mängden bioenergi som tas tillvara från skog och industri öka med 16 procent till år 2030. Potentialen begränsas av bland annat transportkostnaderna från skogen, visar en ny analys.


2016-04-08: Trä bryter mark i 3D-skrivare
Förpackningar med inbyggda sensorer, sårförband som ”pratar” med vårdpersonalen och kläder som utnyttjar rörelseenergi för att ladda mobilen. Allt kan tillverkas av cellulosa i en 3D-bioskrivare. 
 

2016-04-08: EU:s utsläppssystem: "Konkurrenskraften måste vara i fokus"

Skogsindustrin är en föregångare i klimatarbetet, men behöver fortsatt fria utsläppsrätter och kompensation för indirekta koldioxidkostnader för att inte tappa konkurrenskraft.


2016-04-08: Inspirerande miljö på barnens villkor

Råå förskola i Helsingborg vann Träpriset 2016, ett av Sveriges mest kända arkitekturpris. Juryn värdesätter särskilt att den höga ambitionsnivån tillämpats i en kommunal byggnad ägnad för barn.


2016-04-08: Fortsatt global oro för tillväxten
Den globala konjunkturen är fortsatt svag, men den svenska ekonomin tuffar på i hög fart.
– Det är en direkt konsekvens av att vi har världens mest aggressiva riksbank, säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna.

 

2016-04-08: Sågat säljer som smör i Sverige

Fjolåret innebar försäljningsrekord för bygghandeln i Sverige. För sågverken var produktionen 2015 den högsta sedan uppröjningen efter stormen Gudrun 2007. Mycket tyder på att även 2016 kommer att bli ett år med stor efterfrågan på den svenska marknaden.


2016-04-08: "Nu behövs en strategi för bioekonomi"

Staten måste koordinera sina insatser bättre för att få bioekonomin att växa i Sverige. Det framgår av en färsk rapport från konsultföretaget Copenhagen Economics.


2016-04-08: Samarbete ska skapa grönt flyg

Svenska initiativet Fly Green Fund vill använda skogsrester som flygbränsle. Genom ett tillägg på biljettpriset stöttar resenärer utvecklingen av nya bio flygbränslen.


2016-04-08: EU-direktiv försämrade konkurrenskraften

Svaveldirektivet för fartygsbränsle försämrar svensk skogsindustris konkurrenskraft. Det visar en utvärdering ett år efter att direktivet trädde i kraft.


2016-04-08: Gemensam sak med Finland

Sverige och Finland ska gemensamt ta tätpositionen för att utveckla bioekonomin inom EU och resten av världen.


2016-04-08: Ambitiöst klimatmål välkomnas

Miljömålsberedningens förslag om nettonoll-utsläpp till 2045 är ambitiöst. Det borde leda till åtgärder som stärker bioekonomin, anser Skogsindustrierna.


2015-12-04: Kraftig uppgång för byggmaterialindustrin

Företagen som tillverkar fönster, dörrar och trappor av trä har ökat sina leveranser under första halvåret 2015. Antalet påbörjade småhus ökade med 24 procent under perioden.


2015-12-04: Löfvén: Ge skogsjobb till nyanlända

Statsminister Stefan Löfven vill hitta jobb för nyanlända flyktingar i de gröna näringarna. 


2015-12-04: Isoleringsskivor av cellulosa
Byggbranschen har länge efterfrågat miljövänlig isolering. Nu har Icell i Älvdalen levererat sina första pallar av miljövänliga isoleringsskivor av cellulosa till kund. 

2015-12-04: Skogen spelar viktig roll i klimatarbetet

Med rätt politik kan Europas skogar kompensera för 10 procent av EU:s utsläpp. Det förklarade professor Gert-Jan Nabuurs från det holländska universitetet Wageningen vid ett seminarium om skogens roll inför COP21 i Paris.


2015-12-04: Kina satsar på träbyggande

Kina ska att öka användandet av trä i bland annat skolor, sjukhus och offentliga byggnader. Det innebär ett stort genombrott för träbyggande på världens största byggmarknad.


2015-12-04: Skogen kan ge mer biobränsle

Biobränsle är en viktig del i det framtida energisystemet. Samtidigt ökar konkurrensen om skogsråvaran.


2015-12-04: Krönika: Skogens nyckelroll
Vi blir fler människor på jorden, städerna växer och den ständigt ökande konsumtionen belastar resurser som vatten, land, luft och alla råvaror. Därför är övergången till ett hållbart samhälle vår tids största utmaning.

2015-12-04: Smarta glasögon lyfter skogsbruket

Att kunna läsa apteringsdata och maskindata utan att behöva flytta blicken från det pågående arbetet. Om ett par år kan smarta glasögon förenkla vardagen för skogsmaskinförare. 


2015-12-04: Mer restvärme blir fjärrvärme

Restvärme till fjärrvärmenäten är ett bra exempel på hur den svenska skogsindustrin använder rester från sina processer på ett effektivt sätt. Det är en viktig del i en cirkulär ekonomi.


2015-12-04: Eu, glöm inte skogen!
Ett nytt EU-paket om cirkulär ekonomi ska presenteras i december. Den nordiska skogsindustrin hoppas att paketet ska inkludera förnybara råvaror.
– Skogens förnybara resurs måste få den centrala roll den förtjänar i den cirkulära ekonomin, säger Daniel Badman, chef för hållbarhet och samhällsfrågor på BillerudKorsnäs.

2015-12-04: Finland storsatsar

Den finska skogsindustrin storsatsar. Investeringar motsvarande 15 miljarder kronor planeras för de kommande åren och  nansiering söks för ytterligare två stora projekt på 20 miljarder kronor. Men det sker efter flera år av kräftgång för industrin och återhållna investeringar.


2015-12-04: Massaindustrin på offensiven

Investeringarna i den svenska skogsindustrin visar på stark framtidstro. Totalt handlar det om drygt 17 miljarder kronor under de närmaste åren. Och det är massaindustrin som går mest på offensiven.


2015-09-28: Krönika: Hållbart mode

Mina favoritmorgnar börjar med en skogspromenad. I stillheten infinner sig en förståelse att människan endast är en bland många pusselbitar i planetens stora ekosystem.


2015-09-28: Trähjälm visar cellulosa i ny form

En hjälm behöver inte tillverkas av plast. Tack vare ett skum av cellulosa som skyddar mot stötar, kan cykelhjälmarna komma att bli både säkra och nedbrytbara.


2015-09-28: Skogsnäringen hittar nya fornlämningar

Ambitionen är att helt undvika skador på fornlämningar, men mindre känt är att skogsnäringen också hittar mängder av oregistrerade fornlämningar.


2015-09-28: Sakta men säkert bätttre

Årets version av Levande skogar visar att utvecklingen går framåt, men att det fortfarande finns mycket att göra.
– Syftet har ju alltid varit att ärligt presentera vad vi gör i svenskt skogsbruk utan att skönmåla, men det handlar om långsamma förändringsprocesser, säger Linda Eriksson, skogspolitisk rådgivare på Skogsindustrierna.


2015-09-28: Så maximeras skogens klimatnytta

Öka klimatnyttan genom att bruka skogen. det skriver skogsindustrierna till Miljömålsberedningen, som ett inspel till det pågående arbetet med ett klimatpolitiskt ramverk.


2015-09-28: "Lyft skogen i klimatfrågan"

Klimatkonferensen i Paris i december är den viktigaste på flera år, men norra halvklotets skogar för en undanskymd roll i förhandlingarna. Det vill Göran Persson, före detta styrelseordförande i Sveaskog, ändra på:
– Låt skogens roll i omställningen till en hållbar framtid bli Sveriges bidrag.


2015-09-28: Växande närvaro på gigantisk marknad

Den kinesiska marknaden växer snabbt för en rad svenska sågverksföretag, men fortfarande är flera konkurrentländer långt före.


2015-09-28: Kinaexporten av sågat trä en framgångssaga

Hållbart skogsbruk, kvalitet och leveranssäkerhet utmärker svensk export av sågade trävaror till Kina. Det har fått exporten att växa kraftigt och potentialen är avsevärt större.


2015-09-28: Förnybart hippt även för digitala produkter

Det digitala varumärket Spotify har fått en fysisk förpackning – i kartong. resultatet har fått stor uppmärksamhet i sociala medier och prisats som Månadens content i tidningen Resumé.


2015-09-28: Bättre akutstik i trähus

Flervåningshus i trä är på väg att få en standard för akustik via det pågående forskningsprojektet Silent Timber Build.


2015-09-28: Effektivare virkesmätning

Med avancerad kamera- och laserteknik på obemannade mätstationer kan travmätningen av virket på lastbilar bli mer effektiv.


2015-09-28: Så många träd finns på jorden

Forskarna blir allt skickligare på att kartlägga världens skogar. Nya studier visar att det finns minst 3000 miljarder träd på jorden, enligt tidskriften Nature.


2015-09-28: Pilotanläggningar för textilfibrer

En pilotanläggning för våtspinning av nästa generations textilfibrer har installerats på Swerea IVF i Mölndal.


2015-06-15: Livscykelperspektivet i fokus för byggandet

I höst kommer Boverkets utredning om hur man ska beräkna byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv.


2015-06-15: Färdplan till det cellulosabaserade samhället

I en cirkulär bioekonomi kommer samhället till stor del att baseras på cellulosa – naturens vanligaste byggsten. Det anser Innventia.


2015-06-15: Positivt om tyngre lastbilar

Riksdagens trafikutskott uppmanar regeringen att tillåta lastbilar om 74 ton på alla allmänna vägar som idag har tillräcklig bärighet, vilket ger effektivare transporter.


2015-06-15: Studie om politikers syn på bioekonomi

Hur ställer sig riksdagspolitikerna till bioekonomi?


2015-06-15: Kritik mot nytt insamlingssystem

Regeringens planer på att kommunalisera insamlingssystemet av bland annat förpackningar och returpapper möter skarp kritik.


2015-06-15: Energikommissionens uppdrag i korthet:

I mars tillsatte regeringen den parlamentariska Energikommissionen, vars uppdrag är att ta fram förslag på energipolitikens inriktning med fokus på tiden från år 2025 till 2050. Uppdraget ska senast i januari 2017 resultera i ett underlag för en bred överenskommelse inom energipolitiken.


2015-06-15: Stort behov av ny kraftproduktion

Om Sverige ska ha en konkurrenskraftig basindustri och samtidigt minska koldioxidutsläppen genom en övergång från fossila bränslen till el behövs omfattande investeringar i ny kraftproduktion.


2015-06-15: "Biobränsle ett måste för att klara klimatmål"

Naturskyddsföreningens europeiska motsvarighet, EEB, vill likställa biomassa med fossila bränslen inom ramen för EU:s handelssystem för utsläpp (ETS).
– Det är allvarligt att miljörörelsen i Europa inte skiljer på vad som är förnybart och vad som är fossilt, säger Svante Axelsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen.


2015-06-15: "Vi måste våga prata om det vackra"

Det industriella träbyggandet kan spela en viktig roll för driva ett hållbart samhällsbyggande.
– Många arkitekter upplever det industriella som ett hot mot god arkitektur. Jag menar att det är precis tvärtom, säger Tomas Alsmarker, vd för Nyréns Arkitektkontor.


2015-06-15: Smart elektronik som räddar liv

Med en enkel knapptryckning kan läkaren ute på fältet se att vaccinet är ok. Den smarta etiketten är ett av flera utvecklingsspår för tryckt elektronik.


2015-06-15: Lönsam hållbarhet

Krönika: På middagar har jag ofta upplevt att det finns två frågor som många inte vill diskutera. Det ena är pensionen, det andra är klimatet. Varför vill man inte det? Jag tror att människor är rädda för svaret.


2015-06-15: Produktionen på Södra Cell Värö slår rekord

Södra bygger för fullt på anläggningen strax norr om Varberg. Satsningen kostar drygt 400 miljoner kronor och de nya delarna ska vara i drift under tredje kvartalet av 2016.


2015-06-15: Ökad konkurrens kräver nytänkande

Den biobaserade ekonomins tillväxt innebär stora möjligheter för svensk skogsindustri. Men på kort sikt gäller det att konkurrera med traditionella produkter – papper, massa och trävaror. Det anser Mats Kinnwall, Skogindustriernas nye chefekonom.


2015-06-15: "Hotet om effektbrist rycker närmare"

Vattenfalls besked om att i förtid stänga kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 ökar risken för effektbrist i Sverige i närtid. Det anser basindustrins samarbetsorganisation SKGS.


2015-03-12: Södra satsar på drivmedel i Norge

Södra och norska Statkraft ska samarbeta om produktion av skogsbaserat biodrivmedel. Främsta uppgiften för det gemensamt ägda företaget Silva Green Fuel AS blir att hitta kostnadseffektiv teknik för storskalig produktion av andra generationens biodrivmedel baserat på skogsråvara. Produktionen ska ske i anslutning till Södras nedlagda massabruk i norska Tofte. Där finns en djuphamn och infrastruktur för att hantera stora mängder biomassa.


2015-03-12: Ny vision om skogens roll i bioekonomin

Skogsindustrierna har i flera år haft visionen att vara motorn i den biobaserade samhällsekonomin. Nu har visionen utvecklats och lyder ”Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi”.


2015-03-12: Så kan skogen bli biobaserad plast

Den svenska skogen kan användas för att göra biobaserad plast. Nu pågår ett unikt samarbete mellan skogsbranschen, plast- och kemiindustrin och aktörer inom dagligvaruhandeln för att göra produkterna till en lönsam affär för hela värdekedjan.


2015-03-12: ”Gör utmaningar till möjligheter”

Svensk industri står inför stora förändringar med en ökad globalisering, digitalisering och automatisering. Men statsminister Stefan Löfven ser också nya stora marknader öppna sig.

– Göra alla utmaningar till möjligheter, manade han under Industridagen i Södertälje.


2015-03-12: VTI-rapport: Slitageavgift straffar landsbygden

En ny rapport från VTI visar att den tunga vägtrafiken på landsbygden redan betalar sina samhällskostnader.

– En kilometerskatt blir därför en straffskatt på landsbygden, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.


2015-03-12: "Godtar inte förklaringen"

Bristande underhåll av landets godsjärnvägar är ett växande säkerhetsproblem. Risken för akuta stopp ökar eftersom Trafikverket har för lite pengar till underhållet.

– Det är märkligt eftersom järnvägen sägs ha en strategisk betydelse för Sverige, menar Jonas Eriksson, produktionschef på Holmen Skog.


2015-03-12: Bergen bygger rekordhögt trähus

Världens högsta bostadshus i trä byggs nu i norska Bergen. Huset blir 14 våningar högt och ska med sina 62 lägenheter bli ett landmärke vid Damgårdssundet. Byggherre är Bergen og Omegn Boligbyggelag, BOB, som utvecklat nya byggmetoder med en kombination av bärande limträkonstruktioner och moduler. Ytskiktet blir i glas men ramverket kommer att ses genom glaset. Huset väntas stå klart hösten 2015.


2015-03-12: Bioekonomin under lupp

Räcker bioresurserna för en grön omställning av samhället? Det diskuteras under Skogsnäringsveckan 16 april på ett seminarium lett av Stockholm Environment Institute.


2015-03-12: Svensk export av klimatnytta

Svenska trävaror har en stark ställning på många marknader – tack vare ett hållbart skogsbruk, hög kvalitet och pålitliga leveranser.


2015-03-12: Stor ökning av exporten utanför Europa

När Europa gått knackigt har de svenska sågverken istället ökat sin export till andra marknader. Nära hälften av den svenska barrträexporten går nu utanför Europa till marknader som Nordafrika och Kina. Ett ökat byggande i USA kan gynna exporten västerut under 2015.


2015-03-12: Om att våga förändras

Krönika: Man brukar säga att världen står inför stora förändringar. Det stämmer – och det stämmer inte. Förändringar är inte något som kommer, det är något som pågår ständigt runt omkring oss.


2015-03-12: Bristande underhåll kan ge akuta stopp

Ett flertal godsstråk kan komma att stängas akut av säkerhetsskäl närmaste åren trots att det kan bryta mot järnvägsförordningen. Det gäller exempelvis norra Ådalsbanan.

– Vi måste skilja på en stängning av säkerhetsskäl och vad förordningen säger, kommenterar Anna Lundman, underhållschef på Trafikverket.


2015-03-12: Förpackningen som förminskar sig själv

Här är förpackningen vars storlek minskar i takt med innehållet. Den är gjord i ett nytt biobaserat material som tagits fram av forskningsinstitutet Innventia.


2015-03-12: Stor samhällsnytta med tyngre fordon

Samtliga nya viktklasser som diskuteras för lastbilar innebär stor samhällsekonomisk nytta, men kräver olika åtgärder. Ju större lastvikt, ju större möjlighet att minska bränsleförbrukningen och utsläppen.


2015-03-12: Beslut om 74 ton dröjer

– Det är besynnerligt att regeringen är emot en lösning som sänker de fossila utsläppen, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.


2015-03-12: Träindustrins framtid stavas förädling

Hur ska svensk skogsindustri med inriktning på trä kunna utvecklas? Det var utgångspunkten för ett seminarium på IVA i Stockholm i början av februari.


2015-03-09: Minskat matsvinn med smartare förpackningar

Ungefär var fjärde matkasse som vi bär hem åker i soporna. En stor del av matsvinnet kan stoppas med hjälp av nya förpackningssystem som dessutom är förnybara.


2014-12-02: Stor risk för miljöbrott

Sanktionssystemet som finns för fartyg som inte följer svaveldirektivet fungerar dåligt. Det visar en utredning från Transportstyrelsen. Myndighetsrapporten oroar företrädare för skogsindustrin.


2014-12-02: Få nyttjar ny anställningsform

Fler unga kan få jobb inom skogsnäringen genom Yrkesintroduktion, men få företag känner till anställningsformen. I ett pilotprojekt har 100 småländska träföretag fått information.


2014-12-02: Svängd bro räddar ek

En gammal anrik ek stod i vägen för den planerade gång- och cykelbron i Hjorthagen i Stockholm. Istället för att hugga ner eken har träförädlingsindustrin Martinsons konstruerat en träbro som tack vare slanka balkar och dubbel limning svänger förbi trädet, som kan stå kvar. Bron monterades på bara två veckor och visar möjligheterna med det flexibla och miljömässigt hållbara trämaterialet.


2014-12-02: Förnybart material – ända ut i korken

Tetra Pak lanserar vad som uppges vara branschens första dryckesförpackning med kork som är helt tillverkad av växtbaserat och förnybart material. Den nya Tetra Rex-förpackningen är framtagen i samarbete med Braskem, en världsledande tillverkare av polyetenplast från förnybara källor, och släpps på marknaden i början av 2015. All polyeten framställs av sockerrör och kartongen kommer från certifierat skogsbruk.


2014-12-02: Storsatsning på skog och biomassa

Forskningsrådet Formas har beviljat anslag till 21 forskningsprojekt för vidareförädling av skogsråvara och biomassa. Projekten får dela på 85 miljoner kronor under tre år inom områden som berör bland annat byggmaterial, biobränsle och cellulosaprodukter. Det övergripande målet är att ta fram ny kunskap som kan bidra till hållbara produkter och utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi.


2014-12-02: SCA ställer om till förpackningar

Ska miljösmarta förpackningar ersätta tidningspapperet för SCA Ortviken?

– Det är en del av framtiden och en del av lösningen som ger oss fler ben att stå på, säger fabrikschef Kristina Enander.


2014-12-02: Uppåt för förpackningar

Förpackningar är ett segment med god tillväxt. Men för den svenska skogsindustrin är också konkurrensen tuff från andra typer av material.

– Vi behöver utmana oss själva och utveckla nya smarta förpackningslösningar med den svenska träfibern som grund, säger Per Lindberg, vd för BillerudKorsnäs.


2014-12-02: Viktigt steg tas mot träbaserad kolfiber

Nästa år tar Innventia ett stort kliv mot målet att skapa en marknad för ligninbaserad kolfiber. Då investerar forskningsinstitutet i en pilotanläggning i Stockholm – om finansieringen går i lås.


2014-12-02: Ett arbete utan restriktioner

Med växande näringsliv, växande befolkning och teknisk utveckling kommer Sverige i framtiden behöva minst lika mycket el som i dag.


2014-12-02: Hallå där: Susanna Winzenburg

Susanna Winzenburg är sedan augusti programchef för Sekretariatet för innovationsprogrammet BioInnovation, vars första utlysning snart närmar sig.


2014-12-02: ”Underskatta inte klimatnyttan”

Den svenska skogsnäringen spelar en viktig roll för att utveckla bioekonomin inom EU. Det anser svenska EU-parlamentariker som vill se satsningar för att stimulera forskning och innovation.


2014-12-02: Oro för att EU vill detaljstyra skogen

Till våren väntas EU-parlamentet fatta beslut om EU:s nya skogsstrategi. Nu pågår ett intensivt arbete från ett nordiskt perspektiv för att politiken inte ska detaljstyra hur skogsråvaran ska användas.


2014-12-02: Osäkert om alternativ

Det finns alternativa drivmedel och reningstekniker för fartyg. Problemet är att inget är klart vid årsskiftet.


2014-12-02: Stormvarning för svensk export

Vid årsskiftet träder tuffare krav på svavelhalten i fartygsbränsle i kraft. Miljöaspekten välkomnas, men genomförandet av direktivet möter förödande kritik med försämrad konkurrenskraft. Men någon kompensation för dyrare sjötransporter blir det inte, fastslår infrastrukturminister Anna Johansson (S).


2014-12-02: Pris till fiskfoder från trärester

Lignin från skogsindustrins restströmmar kan användas för att göra proteinrikt fiskfoder. SP Processum fick nyligen pris för metoden.


2014-12-02: Skärmar på lastbilar sparar bränsle

Vindavvisande skärmar på timmerbilarna kan sänka bränsleförbrukningen med 5 procent – en besparing på cirka 50 000 kronor per år och lastbil. Det är en av flera aerodynamiska lösningar som nu testas.


2014-11-25: Trä - ett hett framtidsmaterial för bilbranschen

Bilbranschen jobbar hårt för att få ned bilarnas vikt och öka miljöprestandan. Produkter från skogsindustrin blir alltmer intressanta. Det visar konceptbilar från finska UPM, Peugeot och utvecklingen inom Volvo.


2014-09-30: Efter branden: ”Stärk krisberedskapen"

Den stora skogsbranden i Västmanland i somras orsakade stora förluster för både markägare och i samhället.


2014-09-30: Preem gör bensin av skogsråvara

Preem var först i världen med att framställa en standarddiesel gjord på skogsråvara. Nu har Preem tagit fram en bensin gjord på restprodukter från skogsindustrin. Men för att Preem ska kunna ta steget och producera den i stor skala måste de politiska och ekonomiska förutsättningarna finnas på plats, som skatter och annan lagstiftning för förnybara drivmedel, framhåller Petter Holland, VD för Preem.


2014-09-30: Stororder till Lindbäcks Bygg

Byggföretaget Lindbäcks, pionjär inom industriellt träbyggande, ska bygga 2 000 lägenheter åt Rikshem de närmaste fem åren. Ordern är värd mer än två miljarder kronor och är den största någonsin för det anrika familjeföretaget i Piteå.


2014-09-30: Träfiber i nanoform

Hans forskning kan resultera i produkter för katalys och vattenrening, optiska sensorer och äkthetsbevis. Rönen är så pass intressanta att Gustav Nyström, 32, tilldelats årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond.


2014-09-30: Papper behövs

Krönika: Den allmänna trenden för samhällsdebatten är att den allt mer blir digital. Gång på gång har det därför kommit spådomar om att snart får vi det första ”internetvalet”.


2014-09-30: Fackförbund sågar förslag

De röd-gröna partiernas förslag om en kilometerskatt möter hårt motstånd från den svenska fackföreningsrörelsen.


2014-09-30: Avståndsbaserad skatt missar miljömålet

En kilometerskatt skulle slå hårt mot skogsbränslet visar en ny rapport.

– Skatten fokuserar inte på utsläpp. Det missgynnar klimatomställningen eftersom biobränsle blir dyrare, säger Skogsindustriernas transportdirektör Karolina Boholm.


2014-09-30: Program med stora förväntningar

Deltagarna i programmet BioInnovation är förväntansfulla och positiva till arbetet med att minska fossilberoendet och underlätta övergången till ett hållbart samhälle.


2014-09-30: Uppdrag: Utveckla bioekonomin

Nu startar innovationsprogrammet BioInnovation. Med en planerad finansiering på upp till 100 miljoner kronor per år är det den enskilt största satsningen i Sverige på att utveckla nya biobaserade material, produkter och tjänster.


2014-09-30: Vindkraft bingo för skogsbranschen

Vindkraftsutbyggnaden har varit bingo för skogsbranschen och produktionen av vindel slår rekord. Trots överproduktion och lågt elpris fortsätter investeringarna, men i långsammare takt.

– Genom att vi satsar på vindkraft är vi med och påverkar prisbilden på el, säger Åke Westberg, divisionschef för SCA Energy.


2014-09-30: Skogsindustrin ses som fortsatt viktig

Skogsindustrin har en stark ställning hos allmänheten. Papper och trä uppfattas som de mest miljövänliga av alla material. Det visar Skogsindustriernas årliga basmätning.


2014-09-30: Växande optimism i bransch i förändring

Det andas framtidstro inom skogsindustrin. Under årets Virkesforum diskuterades bland annat vikten av flexibilitet, nya produkter och förhoppningar på ett nationellt skogsprogram.


2014-09-30: Skogsindustrin – motorn i bioekonomin

En stark skogsindustri är viktig för klimatomställningen, för fler jobb och ökad välfärd. Här är fem punkter till Sveriges nya regering för att få näringen att växa.


2014-09-23: Mindre körskador – mer biobränsle

En ny metod för att minska körskadorna i skogsbruket har även visat sig ge ökad arbetsglädje för maskinförarna. Dessutom medför metoden att man kan ta ut mer biobränsle.


2014-06-30: Kommunpolitik kan öka träbyggandet

Kommunerna spelar en viktig roll som beställare av moderna, stora trähus. Maria Norrfalk, landshövding i Dalarna, tror på en smart och lönsam samverkan mellan träindustriella företag och det offentliga.


2014-06-30: Klartecken för nytt innovationsprogram

Med förnybara råvaror i centrum startar nu det strategiska innovationsprogrammet ”Nya biobaserade material, produkter och tjänster” – även kallat BioInnovation. Det ska stärka Sveriges möjligheter att inta en stark position i den globalt växande biobaserade ekonomin. Statliga Vinnova bidrar med halva finansieringen, 50 miljoner kronor per år till och med 2020. Lika mycket bidrar 58 medverkande företag och organisationer med, däribland Skogsindustrierna.


2014-06-30: Japanskt beslut öppnar för export

Svensk furu och gran har blivit godkända i det nationella program som främjar träanvändning i Japan.


2014-06-30: Trähus blev årets Stockholmsbyggnad

Ett bostadshus i Årsta har utsetts till Årets Stockholmsbyggnad 2014. Skagershuset, med en fasad i obehandlat kanadensiskt cederträ, har tack vare ett industriellt byggsystem kunnat uppföras på mindre än ett år vilket också har minimerat störningar i närområdet. Bakom projektet står Åke Sundvall Projekt, OWC Arkitekter och Moelven Bygg.


2014-06-30: Blandad framgång för skogsprogram

Nationella skogsprogram (NFP) finns idag i 130 länder efter ett FN-initiativ på 1990-talet.


2014-06-30: Nationell samling krävs för träbyggande

Varför tar inte de större byggbolagen tag i frågan om industriellt träbyggande? Det frågar Göran Persson, styrelseordförande i Sveaskog och medlem i Nybyggarkommissionen.


2014-06-30: Bred uppslutning för nationellt skogsprogram

De första mötena har hållits för att skapa ett nationellt skogsprogram. Tanken med programmet är att bredda dialogen om skogen som en del av den biobaserade samhällsekonomin. 


2014-06-30: Nya bullerregler vid bostadsbyggande

Ett regeringsförslag vill göra det lättare att bygga bostäder nära bullrande verksamheter, men det kan hota expansionsmöjligheter för industrin.


2014-06-30: Platta paket kan gå på export

– Potentialen är jättestor. Så säger Lars Martinson, koncernchef för Martinsons, om marknadsläget för industriellt träbyggande.


2014-06-30: Kärnkraftsbeslut krävs inom ett par år

Basindustrin behöver en långsiktig elplan. Inom bara ett par år måste beslut tas i kärnkraftsfrågan. Om det inte sker är sannolikheten hög för en gaskraftsutbyggnad enligt en utredning av Jämtlands landshövding Jöran Hägglund.


2014-06-30: Ny teknik förenklar tillverkningen av textilier

CelluNova ska göra det enklare för massabruken att tillverka textilfibrer på ett hållbart sätt.


2014-06-30: Tyngre lastbilar ger ökad effektivitet

En höjd bruttovikt till 74 ton för lastbilar ger en kraftigt minskad miljöpåverkan och ökad konkurrenskraft för industrin. Nu rullar landets två första 74 tons flisbilar – på dispens.


2014-06-30: Här är kläderna du inte trodde fanns

Det går att kombinera hög kvalitet, snygg design och hållbar utveckling. Det visar Skogsindustrierna i Almedalen med en modevisning tillsammans med bland andra TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag.


2014-06-30: Pekskärm i trä

Framtidens elektronik görs i trä och kan gömmas i våra vardagsföremål. Ett exempel är den här transparenta pekskärmen.


2014-06-30: Nytt fokus

Krönika: I juni 2010 började det. Vi var besvikna på det offentliga Sveriges ointresse för samverkan med industrin. Över en lunch beklagade vi oss inför varandra, men solen sken, lunchen var god och samtalet kom att handla om möjligheter i stället för problem.


2014-04-07: Flera tecken på återhämtning

Ökad efterfrågan på förpackningspapper, massa och trävaror blev ljuspunkter för den svenska skogsindustrin under 2013.


2014-04-07: Hur arbetar dagens åtta svenska partier i EU-parlamentet med skogsfrågorna?

Här är tre frågor till partiernas kandidater till vårens parlamentsval.


2014-04-07: Här får det tryckta en wow-faktor

Öppna Ikea-katalogen i mobilen eller surfplattan och möblera ditt rum virtuellt. Trenden med förstärkt verklighet har bara börjat.

– Det ger ett högre värde på trycksaker, säger Martin Elofsson på Grafiska Företagens Förbund.


2014-04-07: ”När alla jobbar mot samma mål går det snabbare"

Den 8 april håller infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd ett inledningsanförande på Skogsindustriernas öppna årsmöte. Här är hennes ståndpunkter i för skogsnäringen aktuella transportfrågor.


2014-04-07: Bra klimatmål – men högre energipriser

Nya EU-direktiv påverkar skogsnäringen. Det kan ge ännu högre energipriser vilket slår mot den klimat- och miljövänliga svenska skogsindustrin.

– Om EU vill minska utsläppen globalt behövs snarare insatser som ökar vår konkurrenskraft, säger Lina Palm, energidirektör på Skogsindustrierna.


2014-04-07: Samarbete ger resultat

Både svenska forskningsinstitut och kanadensiska jätten FPInnovations ser positivt på ett utökat samarbete. Det gäller inte minst kring standarder och hälsa och säkerhet kring nya biobaserade produkter.


2014-04-07: Kanada reser sig igen - och sträcker ut en hand till Sverige

Skogsjätten Kanada reser sig igen efter sitt stålbad. Med bred samverkan, innovationer och politiskt stöd tar den kanadensiska skogsindustrin ett rejält kliv mot den nya bioekonomin.

– Vi vill se ett ökat samarbete med svenska skogsindustriföretag, säger Cathrine Cobden, vice vd för branschorganisationen FPAC.


2014-04-07: Nya krav på avsättningar

Regeringen har beslutat om fem etappmål inom området biologisk mångfald som bland annat innebär att ytterligare 350 000 hektar skogsmark ska skyddas fram till 2020.

– För att bevara biologisk mångfald vore det bättre att kombinera skydd och skötsel i redan skyddade områden och satsa på att restaurera naturvärden i stället för mer strikt skydd, säger Mårten Larsson på Skogsindustrierna.


2014-04-07: Ny rapport om skogens olika värden

I årets version av rapporten Levande Skogar finns många exempel på att upplevelsevärdena i skogen ökar.


2014-04-07: Trä ersätter frigolit

Trä går alldeles utmärkt att omvandla till nya material. Svenska Cellutech har utvecklat ett miljövänligt cellulosaskum som kan användas i stötdämpande förpackningar och för isolering av hus.


2014-04-07: Samverkan ger ny byggsektor

Krönikan: På helgens skogspromenad stannar jag till i en avverkningsmogen granskog som med nu pågående klimatförändring förmodligen kommer att växa ännu bättre. Det ger en stor mängd biomassa med många timmerstockar i de östgötska skogarna idag och framförallt i morgon.


2014-04-07: Södra har ställt om för textilmassa

Marknad: Globalt har ett antal tillverkare annonserat ny kapacitet i dissolvingmassa under de senaste åren, bland annat flera stora kinesiska tillverkare. I Sverige har Södra Cell i Mörrum hängt på trenden.

– Efterfrågan på dissolvingmassa kommer att öka och vi tror på en stark utveckling, säger Gunilla Saltin, vd för Södra Cell.


2013-12-04: Oacceptabla betesskador

Krönikan: Resultatet av Skogsstyrelsens älgbetesinventering som genomfördes år 2013 visar på oacceptabelt höga skadenivåer i en mycket stor del av Sveriges ungskogar. Därför har Sveaskog under hösten beslutat att vidta konkreta åtgärder för att minska älgstammen inom några av de värst drabbade områdena.


2013-12-04: Solceller på papper

Svensk pappersindustri kan bli en viktig part i produktionen av nästa generations solceller. Det är planen för teknikbolaget Exeger som har som mål att framställa de billigaste solcellerna i världen.


2013-12-04: Kvinnligt nätverk firar 20 år

Skogen och skogsprodukternas roll för klimatutvecklingen kan locka fler kvinnor till branschen. Det hoppas föreningen Kvinnor i skogsindustrin, Kvist, som nyligen firade 20 år.


2013-12-04: Lyckat skolprojekt satsar vidare med nytt koncept

I många år har Skogsindustrierna arrangerat det framgångsrika skolprojektet Framtidsresan för gymnasielever. I höst har man förnyat projektet med ett nytt koncept.


2013-12-04: 40 år med skogen i skolan

Skogen har visat sig vara en utmärkt plats för skolundervisning. Detta sker allt oftare, tack vare samverkansprogrammet Skogen i Skolan som nyligen firade 40 år med en tillställning på Skansen.


2013-12-04: Stor potential även för sågverk

Sågverksindustrin kan energieffektivisera med minst 20 procent per år, vilket motsvarar en kostnadsbesparing på 390 miljoner kronor. Det visar ett pågående projekt som drivs av statligt ägda Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP.


2013-12-04: EU stoppar program för energieffektivisering

Programmet för energieffektivisering (PFE) har varit en framgång för skogsindustrin med årliga besparingar på 400 miljoner kronor och stora vinster för miljön. 2014 stoppas programmet av EU-regler trots att det finns en stor potential för fortsatt energieffektivisering.


2013-12-04: Restprodukt kan bli värdefull

Vid Luleå tekniska universitet pågår världsledande forskning kring tillverkning av nanocellulosa som framställs av massaindustrins restprodukter.

– Resultaten är lovande, säger Anna Svedberg, vid Domsjö Fabriker.


2013-12-04: Europeiskt stöd för nationellt skogsprogram

Även i ett internationellt perspektiv finns starka argument för att Sverige ska införa ett nationellt skogsprogram för att få en mer samlad skogspolitik.


2013-12-04: Nationellt skogsprogram - ”En brygga mellan politikområden”

Ett nationellt skogsprogram kan ge större kraft åt både skogs- och miljöpolitiken och andra politikområden som har bäring på skog.

– Det kan också fungera som en brygga mellan politikområdena, anser Monika Stridsman, generaldirektör för Skogsstyrelsen.


2013-12-04: Så ser andra länder på nationella skogsprogram

2013-12-04: Tre viktiga faktorer för att skogsnäringen ska vara motorn i en biobaserad samhällsekonomi

2013-12-04: Nationellt skogsprogram - ”Vi önskar ett helhetsgrepp”

Skogsindustrierna vill se ett brett nationellt skogsprogram. Det kan ge en bättre förståelse för skogens kretslopp och skogsnäringens roll i en biobaserad samhällsekonomi.


2013-12-04: Finland hyllar sitt skogsprogram

I Finland har det nationella skogsprogrammet varit mycket framgångsrikt. Det har skapat en bred uppslutning kring skogspolitiken och ökade resurser till skogssektorn.

– Sverige kan lära av oss och det finns mycket att vinna på att ha en långsiktig plan för skogen, säger Marja Kokkonen, som är ansvarig för det finska nationella skogsprogrammet.


2013-12-04: Massaexporten tuffar på

De svenska massabruken tuffar på. Såväl produktionen som exporten ligger på ungefär samma nivåer i år som året innan.


2013-12-04: Södra satsar på massabruket i Värö

Det råder framtidstro på Värö bruk. Ägaren Södra vill göra en miljardinvestering som nästan kommer att fördubbla produktionen. Det innebär den största investeringen på länge inom svensk massaindustri.

– Vi ser goda framtidsutsikter under lång tid för vår pappersmassa, säger platschefen Jonas Eriksson.


2013-12-04: Stor potential för biodrivmedel

Drivmedel från skogen spelar en viktig roll för att bryta vägtrafikens fossilberoende. Det konstaterar Thomas B Johansson som leder regeringens stora trafikutredning som presenteras inom kort.


2013-12-04: CSR en konkurrensfördel för skogsnäringen

Corporate Social Responsibility är avgörande för skogsnäringen. Det tydliggjordes på CSR-dagen som arrangerades av Utrikesdepartementet i mitten av november.


2013-09-11: Återvinning bättre än förbränning

En ny livscykelanalys visar på vinster för miljön om använda dryckeskartonger går till materialåtervinning. Alternativet är att de går till förbränning, det vill säga energiåtervinning.


2013-09-11: Pris för smart vätskeförpackning

Innventia och designbyrån Tomorrow Machine har tilldelats The Dieline Sustainable Packaging Award 2013 för demonstratorn Sustainable Expanding Bowl.


2013-09-11: Nytt bolag satsar på träbyggande

Martinsons har tillsammans med Tyréns och Murman Arkitekter bildat ett gemensamt bolag för att bygga flerbostadshus i trä. Bolaget kommer att gå under namnet Tyréns Martinsons Murman.


2013-09-11: Byggvaruhus satsar på installationer

Konkurrensen inom den svenska bygghandeln ökar och nu satsar många aktörer på egen installationsservice. ”Do it for me” är en stark trend bland konsumenterna.


2013-09-11: Utbildade träexperter i bygghandeln

Utbildade träexperter på brädgården hjälper kunderna att välja rätt trä och minskar svinnet genom rätt hantering.

– Virke är vår enskilt största varugrupp och trä ska vi naturligtvis vara experter på, säger Micke Bylin på Bygma i Sundsvall.


2013-09-11: Hur kan svensk industri bevara sin konkurrenskraft när svaveldirektivet införs?

Skog & Industri frågar riksdagspartierna


2013-09-11: Hårdare svavelregler leder till sotdöd

De striktare reglerna för fartygens svavelutsläpp riskerar att slå ut många svenska industrier, inte minst inom skogsindustrin.

– För att kompensera kostnadsökningarna kommer industrier att tvingas avstå från nödvändiga investeringar och på sikt lida sotdöden, befarar Magnus Svensson, vd för SCA Logistics.


2013-09-11: Svenskt trä gör succé i Kina

Den svenska trävaruexporten till Kina slår rekord i år. Och priserna på furubrädor är höga. I höst planeras en rad aktiviteter för att ytterligare marknadsföra svenskt trä i Mittens rike.


2013-09-11: Otydliga miljöregler får kritik

Miljömålsberedningens betänkande som presenterades i juni kritiseras från alla håll. Skogsindustrierna menar att flera av beredningens förslag har brister, bland annat när det gäller rättssäkerheten, för markägarna.


2013-09-11: 3D-teknik räddar liv

Kirurger i Belgien använder 3D-modeller i papper för att kunna återställa svåra skelettskador i ansikten.


2013-09-11: Att synas och tåla att synas

Krönika: I drygt ett år har vi haft en intensiv skogsdebatt i media. Debatten har i huvudsak initierats från miljörörelsen och haft fokus på rödlistade arter, skyddade arealer och sociala hänsyn. Skogsnäringen har haft lägre svansföring. Bara när debatten blivit ohemult vinklad och osaklig har vi gått in med debattsvar och repliker.


2013-09-11: Fler vill ut i skogen - om det blir enklare

För att vistas oftare i skogen önskar fler att det ska bli enklare framkomlighet och bättre mobiltäckning. Det visar en ny undersökning som presenterades av Skogsindustrierna på ett seminarium i Almedalen i juli.


2013-09-11: Koncept för hållbar framtid

Det finns en bred uppslutning för att ändra i trafikförordningen när det gäller att öka lastbilars bruttovikt till 76 ton. Det visade seminariet ”Logistik i världsklass med färre lastbilar” i Almedalen i början av juli.


2013-09-11: Sociala värden i fokus på Holmen

Holmen Skog utvecklar verksamheten kring skogens sociala värden genom att bland annat öka tillgängligheten för allmänheten och göra det lättare att hitta pärlorna i skog och mark.


2013-07-01: Så syns skogen i Almedalen

Måndag 1 juli

12.00–13.30
Välkomstseminarium – Industrin tar matchen
Inledande lunch
Plats: Industriområdet

13.45–14.45
Hur får vi el när det inte blåser
(SKGS)
Plats: Industriområdet

Tisdag 2 juli

10.00–11.30
Levande skogar – skogar för alla
(Skogsindustrierna)
Plats: Campus Gotland (tidigare Högskolan)

Årets rapport ”Levande skogar” belyser skogsindustrins mål och arbete med de värden i skogen som påverkar människors livskvalitet. För den dimensionen har vi ett lika tydligt mål, ”vi ska bruka skogen så att den bidrar till att öka människors livskvalitet”. I detta seminarium presenterar vi skogsindustrins syn på skogens sociala värden.

Medverkar gör Anders Wejryd, ärkebiskop, Mårten Larsson, skogsdirektör Skogsindustrierna, Sören Petersson, Holmen Skog.

12.00–13.30
Fiberrik framtid
(Skogsindustrierna, GFF, IKEM)
Inledande lunch
Plats: Industriområdet

I en nära framtid kommer skogsråvara kunna användas till så mycket mer än det vi idag förknippar den med. Tryckt elektronik, gröna kemikalier, fiber som ersätter bomull och syntet, intelligenta förpackningar och klimateffektiva drivmedel är bara några av möjligheterna som kommer att erbjudas.

Medverkar gör Catharina Ottestam, affärsområdeschef Packaging Solutions Innventia, Tommy Höglund, processledare Printed Electronics Arena, Lars Lind, vd Perstorp BioProducts, Jon Haag, vd NINE. Moderator är Maria Wetterstrand.

13.30–15.00
Svaveldirektivet – sanning och konsekvens
(Svenskt Näringsliv, Skogsindustrierna, Jernkontoret och Redareföreningen)
Lunch 12.30
Plats: Hamngatan 1, trädgården

15.00–16.00
Det hållbara samhället kräver mer industri
(Skogsindustrierna, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, IKEM)
Plats: Industriområdet

21.30–23.00
Filmen Epic – skogens hemliga rike (3D)
Plats: Industriområdet

Onsdag 3 juli

08.00–09.30
Är det risk att vi missar skogen om vi bara fokuserar på träden?
(Skogsindustrierna)
Plats: Campus Gotland

Finns det hur mycket biobränslen som helst? Borde vi inte tänka mer på helheten när vi subventionerar användningen av bioenergi? Alla blir vinnare med ett bättre resursutnyttjande. Skogsindustrin är den enda branschen som kan säga ”Allt vi gör blir bioenergi”.

Medverkar gör Hannes Carl Borg, politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet, Johan Schönström, BillerudKorsnäs, Gustav Melin, Svebio, Anders Dahlberg, enheten för energimarknader, Energimyndigheten, Lina Palm, energidirektör Skogsindustrierna.

10.00–11.30
Modernt träbyggande – med klimatet och värden för Sverige i fokus
(Sveriges Träbyggnadskansli)
Plats: Campus Gotland

Erfarenheterna av industriellt träbyggande sedan snart 10 år är så positiva att vi vill ta upp följande aspekter grundat på en kommande rapport från Linköpings Universitet: Klimatsmarta byggnader, Nya bostäder – ökat byggande, Stad och land samverkar för ny industri.

Medverkar gör Eskil Erlandsson, landsbygdsminister, Tomas Nord, Ph D, Linköpings Universitet, Leif Walterum (C), kommunalråd, Skövde Kommun, Jan Lindholm (MP), ledamot Civilutskottet, Sveriges Riksdag.

12.00–13.30
Trygghet och flexibilitet – ny modell att motverka varsel
(Industriarbetsgivarna)
Plats: Industriområdet

14.15–15.00
Logistik i världsklass med färre lastbilar
(Skogsindustrierna, Sveriges Åkeriföretag)
Plats: Campus Gotland

Minskad miljöpåverkan och färre lastbilar på vägarna – då stärker industrin konkurrenskraften och förbättrar trafiksäkerheten! Det går, och vi kan göra det med dagens teknik och fordon. Det behövs politisk vilja och justerad trafikförordning för att tillåta effektivare lastbilar redan idag.

Medverkar gör Magnus Svensson, vd SCA Logistics, Ingela Bendrot, statssekreterare regeringskansliet, Mats Pertoft (MP), riksdagsledamot, Ulric Långberg, transportpolitiskt ansvarig (moderator) Sveriges Åkeriföretag.

13.45–14.45
Växande industri i Sverige ger minskade utsläpp i världen
(SKGS)
Plats: Industriområdet


2013-07-01: Webbapp visar skogens pärlor

Nu blir det lättare att titta mobilt på Skogsstyrelsens sammanställning över Skogens pärlor, som visar värdefulla skogsområden och kulturlämningar i svenska skogar.


2013-07-01: Sverige utvecklar hållbart mode

Svensk modeindustri ska gå i bräschen för ett hållbart mode. Det anser Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, som fram till 2015 satsar 40 miljoner kronor på ett brett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, Future Fashion.


2013-07-01: Granens arvsmassa kartlagd

Arvsmassan hos granen har kartlagts av forskare i Sverige och Kanada. Studien visar att arten har den största arvsmassan av alla organismer som studerats genetiskt. DNA-innehållet är nästan sju gånger såstort som människans.


2013-07-01: Skogspolitiken engagerar många aktörer. Här är tre röster om aktuella frågor.

2013-07-01: Ett år kvar till valet: Skog & Industri har frågat de åtta riksdagspartierna:

”Om ni vinner valet, vilken blir den största förändringen för skogsindustrin?”


2013-07-01: Så nyttjar svenskarna skogen

Skogsindustrierna har gjort en ny undersökning om svenskarnas förhållande till skog.


2013-07-01: Skogen ger bättre livskvalitet

Skogens sociala dimension har kartlagts i en ny rapport av Skogsindustrierna. Resultatet visar vikten av att bruka skogen så att den ökar människors livskvalitet.


2013-07-01: Trädesign i fokus

I sommar släpps skogen in i finrummet. Konstmuseet Artipelag i Gustavsberg visar modern design i trä i olika former. Designutställningen ”Ett, två, trä!” blandar på 1 200 kvadratmeter högt med lågt, hus med mjölkpallar, båtar med lekstugor, spånplattor med ädelträ. Utställningen pågår mellan den 14 juni och 21 augusti.


2013-07-01: Sverige i täten för nya drivmedel

Den svenska skogen kan spela en nyckelroll i utvecklingen av nya drivmedel. Det konstaterar Kungliga Vetenskapsakademien i rapporten ”Biodrivmedel – nu och i framtiden”.


2013-07-01: Aktivt skogsbruk bästa klimatnyttan

LRF Skogsägarna har efter analys av befintlig forskning lagt fram en ny agenda för skogen och klimatet. Slutsatsen är att ett aktivt skogsbruk med god tillväxt ger bästa klimatnyttan, i kombination med att ersätta fossila och resurskrävande råvaror med förnybar träråvara.


2013-07-01: Pris för studier av cellulosakristaller

Professor Derek Gray vid McGilluniversitet i Montreal får årets Marcus Wallenbergpris för sina banbrytande studier av nanokristallin cellulosa, NCC.


2013-07-01: ”Konfrontation leder till återvändsgränd”

En grupp skogsbönder och medlemmar i Naturskyddsföreningen reagerar mot att skogsbruket får stå som syndabock i föreningens retorik.


2013-07-01: Fler trähus – bra för klimatet

Trähus kan spela en viktig roll för ett ökat bostadsbyggande. Det menar Tomas Nord, forskare vid Linköpings Universitet.


2013-07-01: Stort marknadsintresse att bygga i trä

MARKNAD: Det är kostnadseffektivt och klimatsmart. Marknaden har fått upp ögonen för att bygga flerbostadshus i trä. Men fortfarande byggs bara ett av tio i trä.


2013-07-01: ”Stark industri bra för välfärden”

Framgången för svensk industri kan inte tas för given – den globala konkurrensen ökar stadigt. Nu satsar industriförbunden gemensamt på att visa industrins betydelse för välfärdsbyggandet.


2013-07-01: Svensk exportindustri gynnar klimatet

Svenska skogsprodukter och en rad andra varor tillverkas med betydligt mindre fossil energi jämfört med samma produkter från andra länder.

– En växande svensk industri är bra både för klimatet och vår välfärd, säger Lina Palm, energidirektör på Skogsindustrierna.


2013-07-01: Papper blir digitalt

Elektronik tryckt på papper i en vanlig tryckpress är ingen framtidsdröm längre. Tekniken fungerar och finns i dag i pilotskala. En uppskalning handlar främst om att hitta kommersiella lösningar.


2013-07-01: Samtal om fiberrik framtid

Under Almedalsveckan arrangeras ett seminarium under rubriken ”Fiberrik framtid”. Miljöpartiets före detta språkrör Maria Wetterstrand kommer att leda ett samtal med branschföreträdare från Innventia, Printed Electronics Arena, NINE och Perstorp för att tydliggöra fiberns möjligheter och framtida användningsområden.


2013-04-16: Bordet dukat för nya produkter

Vinnovas nyligen avslutade FoU-program för skogs- och träindustrin har varit en av de större forskningssatsningarna i Sverige.


2013-04-16: Träfibern tar ny form

Möjligheterna med träfibern är oändliga. Det visar FoU-programmet för skogs- och träindustrin som avslutats i år. Längst i kommersialieringen har materialet DuraPulp kommit.


2013-04-16: Fyra röster om skogen som upplevelselandskap

2013-04-16: Bättre naturupplevelser med ökad dialog

Friluftslivet har åter hamnat på den politiska agendan. Ett exempel på det är Skogsstyrelsens pågående dialogmöten om friluftsliv och rekreation.


2013-04-16: Skog för alla skapar värden

Skogsnäringen har länge arbetat med att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Nu är det dags att lyfta de värden i skogen som påverkar människors livskvalitet.


2013-04-16: "Många marknader - lyckad satsning"

Marknad: Trots högt värderad krona, svag efterfrågan i Europa och råvarubrist tillhör Siljan Timber de sågverksföretag som klarat krisen.

– Vår strategi att finnas på många marknader har visat sig vara lyckosam, säger marknadschefen Tom Wallén.


2013-04-16: Fjärran länder räddar exportvolymen

Marknad: Den svaga ekonomin i Europa i kombination med en stark krona ger ett fortsatt tufft marknadsläge för svensk skogsindustri. Under 2012 räddades exportvolymerna av försäljningen till Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Men exportvärdet sjönk ändå med 4 procent.


2013-04-16: ”Stark industri behöver nytänkande”

Hon kallar sig en äkta trädkramare. Till sommaren slutar Marie S. Arwidson som vd i Skogsindustrierna efter tio år på posten.


2013-04-16: Skogen ska locka till besök

KRÖNIKAN Begreppet skogens sociala värden har under en lång tid fört en tynande tillvaro. Visst har människor med friluftslivsintresse fortsatt att röra sig i skogen men vår syn på skogen har i debatten mer styrts utifrån begrepp som biologisk mångfald och kulturmiljövärden kontra skogsbruk.


2013-04-16: Trädkoja blev hotell

Trädhotell är en växande internationell trend. Britta Jonsson Lindvall sadlade om mitt i livet och öppnade designsuccén Treehotel i Harads norr om Boden.


2012-12-04: Matchande kampanj

Sverige tar matchen är ett initiativ som drivs av Svenskt Näringsliv. Genom att visa hur företag eller branscher tar matchen vill Svenskt Näringsliv, tillsammans med medlemsorganisationer och medlemsföretag, att fler ska engageras i det som ger Sverige kraft. Nämligen företagen och företagandet.


2012-12-04: Korrigerad statistik om miljöhänsyn

Brister finns i skogsbrukets miljöhänsyn, men de är inte så allvarliga som Skogsstyrelsens polytaxmätningar tidigare kommit fram till.


2012-12-04: Målet: Ett långt avtal

Lanseringen av den nya arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna i september var startskottet för avtalsrörelsen 2013. Målet är långa kollektivavtal som främjar företagens konkurrenskraft.


2012-12-04: Trögt även för papper och massa

Det är fortsatt trögt på den viktigaste marknaden, Europa, för både papper och massa. Eurokrisen dämpar efterfrågan samtidigt som den starka kronan ger en sämre konkurrenssituation för de svenska bruken.


2012-12-04: Färdplan för det biobaserade samhället

– Det är bra att Skogsindustrierna tar det här initiativet, förklarade näringsminister Annie Lööf när hon tog emot hållbarhetsskriften 2012 vid en cermoni i riksdagen i slutet av november.


2012-12-04: 730 meter godståg

Lördagen den 6 oktober avgick det första, extra långa, godståget inom ramen för forskningsprojektet Elvis.


2012-12-04: ”Åter till verkligheten” - Sågverkschefens krav inför avtalsrörelsen

Ulf Bergkvist på sågverksföretaget Bergkvist-Insjön bävar inför den kommande avtalsrörelsen.


2012-12-03: Sågverkskris med ljusglimtar

Det mesta pekar åt fel håll för den svenska sågverksindustrin. Vissa talar om den djupaste krisen på 40 år. Men på sikt ser det bättre ut för sågverken. Och analytikerna ser ljusglimtar redan nu.


2012-12-03: Skogsnäringen toppar, när svenska folket får välja

Få svenskar känner till att avverkningen i skogarna bara är 80 procent av den årliga tillväxten. Det visar Skogsindustriernas basmätning av svenskarnas inställning till skogsnäringen. På det stora hela har allmänheten fullt förtroende för hur skogarna sköts.


2012-12-03: Insikter på ett stugtak

Krönika: Jag rätar på ryggen, några pannor kvar innan taket är klart. Blicken följer Kilsbergskanten där dimslöjor dansar. Skogen står grön och tät så långt ögat når.


2012-12-03: Grönare fiskodling

Fiskodlingars behov av fiskmjöl hotar det vilda fiskbeståndet, men nu kan mjölet delvis ersättas av svampbiomassa framställt av sulfitavlut från bruket Nordic Paper i Säffle.


2012-09-11: Slam guld värt

En tidigare värdelös restprodukt kan bli en riktig guldgruva för cellulosafabriker. Forskare har hittat ett effektivt sätt att tillverka nanofibrer av slamavfallet.


2012-09-11: ”Märkets” betydelse

I höst är det åter dags för en avtalsrörelse mellan Skogsindustrierna och dess motparter, GS-facket, Ledarna, Pappers, Sveriges Ingenjörer, och Unionen. Därför finns det anledning att påminna om betydelsen av det så kallade ”märket”.


2012-09-10: TV-trenden ökar träförsäljningen

Paneler, lister och golv säljer bra i bygg- och trävaruhandeln. Det innebär miljardaffärer för träleverantörerna.


2012-09-10: Fem myter om skogsbruket

Skogen skövlas. Granskogen tar över. Kalhyggena blir bara fler och större. Så framställs svenskt skogsbruk ofta i medierna, men bilden stämmer inte. Potentialen för biologisk mångfald i skogarna är mycket bättre än för bara 20 år sedan.


2012-09-10: Uppdrag: Rädda raggbocken

Hålen i den grå stammen är ett tecken på att den biologiska mångfalden förbättras i de svenska skogarna.

- Raggbocken utvecklas framför allt i miljöer som skogsbruket har skapat, säger biolog Hans Ahnlund.


2012-05-15: Träpriset 2012 till paviljong utanför Gävle

Träpriset 2012 tilldelades Skogssaunan Tomtebo på halvön Norrlandet utanför Gävle.
 


2012-05-15: SNF hoppar av miljödialogen

Svenska Naturskyddsföreningen hoppar av medverkan i alla arbetsgrupper utom en i projektet Dialog om miljöhänsyn.


2012-05-15: Nya knippen - och gamla

Krönika: Det kan inte komma som en överraskning för någon att de klassiska industrierna har utsatts för stor turbulens under de gångna åren, och få tror väl att situationen ska ändras nämnvärt mot det lugnare.
 


2012-05-15: Fiber som dödar bakterier

Ta fram ett material som dödar oönskade bakterier utan att skada miljön. Det är målet för Josefin Illergårds forskning för att göra cellulosafibrer antibakteriella.


2012-05-15: Kunglig glans och fullsatt!

Skogsnäringsveckan i april var välbesökt. Nästan 400 deltagare upplevde ett par händelserika dagar där innovation var ett tema.


2012-05-15: En massa pappersmassa

Globalt produceras 50 miljoner ton avsalumassa. Svenska bruk står för närmare åtta procent.


2012-05-15: Företagen rekryterar med Facebook och traineeprogram

Stora Enso jobbar för att attrahera studenter bland annat genom att arrangera en tävling på Facebook där första pris är en resa till Brasilien med studiebesök på företagets eukalyptusodlingar.


2012-05-14: Var finns nästa generation?

Nya produkter från skogen och mer avancerade tillverkningsprocesser ökar kompetensbehovet inom skogsnäringen. Tiotusentals jobb kommer att skapas, de flesta av dem där behovet av arbeten är som störst – i glesbygd.


2012-02-14: Sågat växer stort i Kina

Importvärdet av sågat barrvirke till Kina översteg 23 miljarder kronor under 2011. Landet är nu den största importören av sågad barr i världen.


2012-02-14: Kolfiber ny skogsprodukt

Kolfiber är ett kompositmaterial som tillverkas av petrolumprodukter. Forskning vid Innventia visar att kolfiber lika gärna kan tillverkas av lignin, en restprodukt från skogsnäringen .


2012-02-14: Allt fler ställer om till dissolving

Hög tillväxt det kommande decenniet lockar flera av världens stora bruk att ställa om delar av sin produktion från pappersmassa till dissolving. En överetablering är att vänta de närmaste två åren.


2012-02-09: Sågverk satsar mitt i krisen

Efter de goda åren har nu svensk sågverksindustri fått se sin exportvolym sjunka. Ändå är analytikerna positiva på sikt och sågverk som SCA Timber och Bergkvist-Insjön möter situationen med skiftande strategier.


2012-02-03: Färre stormar men värre skador

Stormen Dagmars härjningar över mellersta Sverige i julhelgen resulterade i att närmare fem miljoner kubikmeter skog slogs omkull. Trots det har det verkliga antalet stormar faktiskt minskat på senare år.