Löneavtal i hamn

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-02-16
2012-02-14

Skogsindustrierna och facken har nu kommit överens om nya avtal. De innebär löneökningar på tre procent över 14 månader, vilket motsvarar en årsvis kostnadstakt för företagen på 2,6 procent. Avtalen träffades efter det att ett avtalslöst läge hade pågått i ungefär 14 dagar och efter det att facken avvisat två förslag till avtalsuppgörelser från Opartiska Ordföranden.

För våra branscher är nivån på bristningsgränsen. Företagen kan få mycket svårt att hantera kostnadsökningarna.

Dessutom innebär den korta avtalstiden att företagen får svårare att planera framtida kostnader. Osäkerheten med ett avtalslöst läge i den rådande ekonomin skulle ha varit direkt förödande.

Det är bekymmersamt att facken inte delade vår syn i avtalsförhandlingarna med tanke på att ett nytt Industriavtal nu för första gången skulle prövas och ett så kallat märke (vägledande avtal för hela arbetsmarknaden) skulle enas om mellan industrins arbetsgivare och fack.

Märket handlar om att hitta en nivå för löneökningar för våra företag som gör att de kan konkurrera med sina produkter på en världsmarknad. Det handlar också om att enas om nivån på kostnadsutvecklingen, så att vi får en så bra utveckling av svensk samhällsekonomin som möjligt, det vill säga en så bra tillväxt som möjligt. Alla blir vi förlorare om kostnadsutvecklingen passerar vad företagen klarar av.

Per Hidesten,
Vice vd och förhandlingsdirektör Skogsindustrierna

Länk till sidan:

Mer information

Läs mer om Avtal 2012

Relaterade länkar

2012 / Avtal 2012 / Ledaren