Konkurrenskraft möjliggör framtiden

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-06-17
2016-06-17

Sverige är ett litet land som har lyckats positionera sig som en industrination med en betydande export. Svensk industri har byggt vår välfärd och skogsindustrin har en stor del i detta. Våra skogsföretag har under snart 200 år exporterat virke, papper och massa världen över och kommer fortsätta att leverera nya produkter och tjänster in i framtiden. Idag går 80 procent av våra produkter på export. 

Med klimatfrågan högt upp på agendan ser glädjande nog er och er nyttan med biobaserade produkter. Och det råder därför en verklig framtidsoptimism i vår bransch. 
 
Förutom efterfrågan är konkurrenskraft avgörande för att bioekonomin ska växa i Sverige och i världen. Vi konkurrerar med kvalitet och pris. Priset för våra produkter baseras inte bara på råvaran och produktionskostnaden, utan påverkas i hög grad av svensk och europeisk näringspolitik som sätter villkoren för vår industri. 
 
Dessa villkor avgör vår konkurrenskraft på en global marknad, både idag och imorgon. För har vi inte konkurrenskraft här och nu tar vi oss inte in i framtiden. Vi behöver lönsamma företag med kapital att investera i forskning och utveckling. 
 
Självklart kan vi inte eftersträva exakt lika villkor på en global marknad – däremot måste summan av de näringspolitiska villkoren i ett land vara jämförbar med ett annat lands villkor. Vi måste till exempel ha stabil tillgång på el, till ett internationellt konkurrenskraftigt pris, och lika pålitlig tillgång på skogsråvara. Vår konkurrenskraft är också beroende av att vi kan transportera vår råvara och våra produkter från svensk glesbygd ut i världen. 
 

”Har vi inte konkurrenskraft här och nu tar vi

oss inte in i framtiden.”

 
Tappar vi konkurrenskraft minskar produktionen och exporten av svenska skogsprodukter. Då får vi snabbt se effekter på tillväxt, sysselsättning och på de skatteintäkter som finansierar vår välfärd. Sambandet är självklart, men inte desto mindre viktigt för reg ring och riksdag att ha i åtanke när de formar framtidens näringspolitik. 
 
Det är beslut som kan ta oss till den gröna framtid vi skriver om i det här numret. 
 
Carina Håkansson, Skogsindustriernas vd

Skogsindustrierna tycker:

> Potentialen för bioenergi från skogsråvara är stor. Tekniken och ekonomin sätter begränsningarna.
 
> EU-kommissionen föreslår hållbarhetskriterier för biomassa. Svenska skogsprodukter är alltid hållbara.
 
Skärmavbild 2016-04-06 kl. 08.54.23
Carina Håkansson
 

 

Relaterade länkar

Ledaren / Skog & Industri