Hållbar framtid

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-12-04
2015-12-04
På FN:s klimattoppmöte i Paris har världens ledare samlats för att lägga grunden för ett nytt, bindande avtal om minskade utsläpp av växthusgaser. Den målsättningen är goda nyheter för vår planet och vi är redo att anta utmaningen inom vår bransch.

Vi är övertygade om att skogens produkter kan spela en viktig i roll i den omställning som krävs av samhällsekonomin. Genom det svenska hållbara skogsbruket, och genom att effektivt använda råvaran, tar vi fram produkter som kan ersätta det som idag produceras av fossila råvaror.

För att stärka utvecklingen av bioekonomin krävs visioner, forskning, innovationer och stora investeringar i industrin. Det krävs viktiga politiska beslut som stöttar oss att förverkliga potentialen med det förnybara. 
 
Regeringen bör därför ta initiativ till en nationell strategi för bioekonomi!
 
Samtidigt står vi, liksom övrig svensk industri, inför stora pensionsavgångar. Vi måste lyfta fram alla spännande jobb och möjligheter som finns inom den gröna skogsindustrin. Att lyckas locka till oss duktiga medarbetare är en nyckelfråga för vår branschs framgångar. Framtidsutsikterna i skogsnäringens olika yrken visar vi bland annat med fem nya inspirationsfilmer.
 
Vi kan stolt kalla oss Sveriges grönaste basindustri. 
 
Vi vill att världen får upp ögonen för att vi också är en innovationsbransch som med fler duktiga medarbetare kan skapa ännu större nytta för det globala klimatet.
 
Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna
Länk till sidan:

Skogsindustrierna tycker:

> Att förnybara material och biobaserade produkter har en nyckelposition i den cirkulära ekonomin.
 
> Att 74 tons lastbilar ska tillåtas på det allmänna vägnätet. Det behövs för tillväxt i bioekonomin.
 
Carina Håkansson 2
Carina Håkansson
 

Skog & Industri

Relaterade länkar

2015 / Ledaren / Skog & Industri