Ett år till valet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-09-11
2013-09-11

Om ett år, söndagen den 14 september, är det val till Riksdagen. Det ser ut att kunna bli ett spännande valår. Om det är svårt att sia om hur valet slutar och hur nästa regering ser ut, är det desto lättare att förutse att jobben kommer att vara en viktig fråga i valrörelsen.

Det kommande året är det extra viktigt att vi som jobbar i skogsnäringen tar alla tillfällen att berätta om skogsindustrins betydelse för jobb och välfärd i Sverige. Skogsindustrin ger arbete till 200 000 personer, direkt och indirekt. Jobben finns dessutom ofta i delar av landet som annars har en ganska svag arbetsmarknad.

Med en export på ca 125 miljarder årligen vet de flesta politiker att skogsindustrin ger ett starkt bidrag till välfärden. Många inser även att skogsnäringen är en grön bransch – på riktigt. Den förnybara råvaran förädlas i energieffektiva processer till produkter som kan återvinnas och till slut bli förnybar energi.

Men för att skogsnäringen ska fortsätta växa och ge fler gröna hållbara jobb måste det klargöras från politikerna att den svenska skogen även i fortsättningen ska brukas. Att ytterligare öka arealen produktiv skog som undantas från brukande ger varken fler jobb eller bättre miljö.

Sven-Jonsson.png

Text Sven Jonsson, näringspolitisk rådgivare Skogsindustrierna

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

Jonsson Sven.JPG
Sven JonssonSenior rådgivare Näringspolitik08-762 72 21

Vi tycker

> Att kilometerskatt, eller vägslitageavgift är en glesbygdsskatt och hotar jobb och utveckling.
 

> Att fler flerfamiljshus borde byggas i trä. Klimatsmart och kostnadseffektivt.
 

Skog & Industri

Ledaren är publicerad i nr 3 2013

Relaterade länkar

2013 / Ledaren