Ledaren

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-02-14
2016-06-17: Konkurrenskraft möjliggör framtiden

Sverige är ett litet land som har lyckats positionera sig som en industrination med en betydande export. Svensk industri har byggt vår välfärd och skogsindustrin har en stor del i detta. Våra skogsföretag har under snart 200 år exporterat virke, papper och massa världen över och kommer fortsätta att leverera nya produkter och tjänster in i framtiden. Idag går 80 procent av våra produkter på export. 


2016-04-08: Tillväxt och hållbarhet – samtidigt

Tänk att vi klarade det! Vilken utmanande, svår och fantastisk resa det har varit att komma hit där vi är i dag – Sverige är världens första fossilfria välfärdsstat! Utvecklingen av bioekonomin lade grunden för en blomstrande bioindustri som är värdeskapande och ger jobb och välstånd.


2015-12-04: Hållbar framtid
På FN:s klimattoppmöte i Paris har världens ledare samlats för att lägga grunden för ett nytt, bindande avtal om minskade utsläpp av växthusgaser. Den målsättningen är goda nyheter för vår planet och vi är redo att anta utmaningen inom vår bransch.

2015-09-28: Bioekonomi här och nu

Bioekonomi förknippas delvis med nya produkter och material, men låt oss följa en vanlig, svensk mans vardag och se vilka kontakter han har med bioekonomin. Låt oss kalla honom Rönnerdahl.


2015-06-15: Se den gröna hjälten

Röda mattan ligger utrullad vid en av Kungsgatans biografer. Premiär på gång, nya stjärnor ska presenteras och allmänheten ska beröras och helst aldrig glömma hjälten. Hjälten är klädd i grön skrud och stoltserar med en vacker krona – vår fantastiska skog. Den lämnar ingen oberörd.


2015-03-12: Bostadsbyggande 2.0

I Sverige har träbyggnadstraditionen länge varit stark när det gäller småhus. Det var först i mitten av 1990-talet som det åter blev tillåtet att bygga flerfamiljshus med fler våningar än två. Sedan dess har mycket hänt.


2014-12-02: Låt bioekonomin växa

Ledaren: Den nya regeringen har presenterat sitt budgetförslag och från skogsnäringens horisont kan jag konstatera många positiva skrivningar men flera negativa konkreta förslag.


2014-09-29: Så skapar vi tillväxt

Skogen och skogsindustrins betydelse för jobb, välfärd och klimatet har lyfts fram under valrörelsen. Både av Alliansen och av Socialdemokraterna. Det är glädjande att det finns insikter om näringens betydelse och de möjligheter som det kan ge. Tyvärr innebär valresultatet ett osäkert parlamentariskt läge.


2014-06-30: Höga förväntingar

I år är det valår. Det märks bland annat genom ett rekordstort intresse för Almedalen. Skogsindustrierna är självklart där med en ganska stor uppställning. Vi arrangerar tio seminarier i egen regi eller tillsammans med andra. Almedalen är ju lite av julafton för en organisation vars vardagsarbete är att bidra med fakta för att påverka politiken för ansvarsfull förbättring av industrins konkurrenskraft.


2014-04-07: Vem är föredömet?

Måste förbättring hänga ihop med uppoffring och lidande? Och är det bäst att sätta på tagelskjortan när vi vill agera föredöme? Det är lätt att få det intrycket när man lyssnar på svenska politiker. När vi till exempel ska minska våra klimatutsläpp ska det helst till en stor omställning av energisystemet och ökade kostnader. Måste det verkligen vara så?


2013-12-04: Hållbart samhälle

Skogsnäringen har en stor betydelse för svensk samhällsekonomi och därmed för samhällets utveckling. Skogsnäringen bidrar till ekonomisk tillväxt, balans i utrikeshandeln, regional sysselsättning och till miljö- och naturvårdspolitiken. Det är därför glädjande att den förstudie som Skogsstyrelsen lämnat till regeringen om ett Nationellt skogsprogram sätter ramen för ett sådant program till skogens roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.


2013-09-11: Ett år till valet

Om ett år, söndagen den 14 september, är det val till Riksdagen. Det ser ut att kunna bli ett spännande valår. Om det är svårt att sia om hur valet slutar och hur nästa regering ser ut, är det desto lättare att förutse att jobben kommer att vara en viktig fråga i valrörelsen.


2013-07-01: Positiva effekter

I Sverige har vi helt unika förutsättningar att ta täten i utvecklingen av skogens alla värden. Räknat per invånare är Sverige ett av världens skogrikaste länder och våra skogstillgångar ökar samtidigt som vi har en konkurrenskraftig skogsindustri som investerar för framtiden.


2013-04-16: Oändliga möjligheter

Den förnybara träfiberns oändliga användningsmöjligheter ger lösningar som inte tär på jordens samlade resurser. För framtiden breddas fiberns användningsområde genom den intensiva forskning som pågår.


2012-12-03: Dela vår vision

I slutet av november i år skedde en historisk händelse, och då åsyftar jag inte att jag firade ett halvår som kommunikationsdirektör på Skogsindustrierna. Nej, jag tänker på den hållbarhetsskrift som den samlade svenska skogsindustrin lämnade över till näringsminister Annie Lööf och regeringen i samband med ett seminarium i riksdagshuset den 22 november. Att den svenska skogsindustrin samlar sig i en gemensam hållbarhetsskrift, det är i sig ingen nyhet. Det har den gjort fyra gånger. Utan det unika den här gången är att Skogsindustriernas vd, Marie S. Arwidson, lämnade över en hel färdplan mot den biobaserade samhällsekonomin.


2012-09-10: Inget ljus i mörkret

Oavsett om det går bra för Sverige är det avgörande för skogsindustrin om våra utländska marknader köper våra produkter. Vikande konjunktur, recession i delar av Europa och en kraftigt förstärkt kronkurs, påverkar allvarligt vår export och konkurrenskraft.


2012-05-14: Dialog eller inte...

Som kommunikatör tror jag på kommunikation. Jag är övertygad om att samtal är den enda möjliga vägen när olika åsikter regerar. Och det händer hela tiden – i hela världen. Det finns otaliga exempel på när akuta kriser har lagt sig efter att parter träffats för att bryta sina åsikter mot varandra i en dialog. Och det finns tyvärr ännu fler exempel på att akuta kriser blir permanenta om man slutar tala med varandra.


2012-02-14: Löneavtal i hamn

Skogsindustrierna och facken har nu kommit överens om nya avtal. De innebär löneökningar på tre procent över 14 månader, vilket motsvarar en årsvis kostnadstakt för företagen på 2,6 procent. Avtalen träffades efter det att ett avtalslöst läge hade pågått i ungefär 14 dagar och efter det att facken avvisat två förslag till avtalsuppgörelser från Opartiska Ordföranden.