Skogsnäringen nyckeln till grön teknik

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-02-14
2012-02-14

Lena Ek är en ovanligt näringsinriktad miljöminister som vill öka fokus ytterligare på forskning och innovation.

– Skogsindustrin kan bli den absolut smartaste, grönaste och mest moderna industrin, säger hon.

Miljöminister Lena Ek

Skog & Industri träffar centerpartisten Lena Ek i hennes träbeklädda rum i anrika Centrumpalatset på Tegelbacken i centrala Stockholm. Efter knappt 100 dagar som miljöminister har höstens klimatförhandlingar vid FN-mötet i Durban tagit mycket tid. Nu är det hög tid för Lena Ek att forma sin egen miljöpolitik.

Det gäller inte i första hand skogsfrågor. Det är  hemmaplan för Lena Ek. När allt kommer omkring är hon själv skogsägare, har motorsågskörkort, är före detta styrelseledamot för Södra, och väl påläst om den svenska modellen, det vill säga balansen mellan produktion och miljöhänsyn.

Hon tycker att skogsnäringen klarar att upprätthålla den jämnvikten och att branschen utvecklat sitt miljöarbete de senaste decennierna:

– Generellt sett fungerar modellen. Sedan finns det alltid undantag. Det är exempelvis viktigt att avverkningen sker enligt de regler som är beslutade. En stor del av industrin är certifierad även om jag tycker att den andelen både bör och kan öka. Många intresserade skogsägarna är till och med dubbelcertifierade.

Men när skogsnäringen önskar tydligare spelregler, för exempelvis skydd av skogsmark, får miljöministern svårare att svara på om skyddet är tillräckligt. Enligt beslut från FN:s biodiversitetskonferens i Nagoya 2010 ska 17 procent av land- och sötvattenytan bevaras till 2020. Det råder delade meningar om hur man ska beräkna vad som redan är skyddat i olika kategorier av svensk skog.

– En sak är klar, Nagoya-målen måste vi uppfylla. Frågan kan dock inte besvaras när forskarnas siffror i mina beredningsgrupper varierar mellan 7 och 26 procent. Det går inte att fatta beslut med sådant underlag.

De motsättningar som framkommit på grund av Nagoya hoppas hon kunna överbrygga via de dialogmöten som miljöministern och landsbygdsministern har hållit de senaste åren. Även miljömålsberedningens arbete är betydelsefullt i detta sammanhang.

– Beredningen ska visa att vi kan skapa ett hållbart Sverige. De ska specificera de områden som ingår i uppdraget. Men forskningen måste på kort sikt ha en samkörd kunskap innan vi kan fatta beslut.

När det gäller tillväxten i den svenska skogen framhåller Lena Ek att den är unik. Virkesförrådet ökar i dag med en procent per år. Så har det inte alltid varit.

– Man ska komma ihåg att Sverige har varit ett avskogat land. När min mans föräldrar köpte sin gård i Gryt i Östergötland var marken nästan helt avverkad. Nu är det en skogsgård. Sverige har genom åren testat alla varianter av skogslagstiftning som finns. Den stora tillväxten har skapats tack vare den svenska modell som växt fram erfarenhetmässigt. Individuellt ansvar i kombination med ramstyrning och samarbete.

Hur ska Sverige kunna dra nytta av sitt kunnande, vad kan vi egentligen exportera av den svenska modellen?

– Allt, säger Lena Ek med entusiasm. Hur det går till att återbeskoga ett helt land. Hur ett hållbart skogsbruk skapas, hur miljömedvetande förenas med konkurrenskraft, hur nya produkter och nya bränslen tas fram och hur man tar sin roll i den alternativa energiproduktionen.

Lena Ek talar med hjärtat om träet och fiberns möjligheter i framtidens klimatneutrala Sverige. Miljöministern ser skogsnäringen som nyckeln för att Sverige ska bibehålla tätpositionen som ett av världens mer miljömedvetna länder.

– För mig handlar det om att skogsnäringen tar sin roll i utvecklingen av den nya gröna tekniken. När vi talar om miljö- och produktionsmål har vi hitintills bara pratat avverkning och biotopskydd, men inte något om alla andra områden där skogsnäringen kan bidra, säger Lena Ek och tillägger:

– Det finns 10 000 kemikalier i en trädstam. Trädstammens potential är inte använd på långa, långa, vägar.

Med de produkter och de möjligheter som skogen ger, kan exporten öka?

– Ja, men det beror på hur man klarar forskning och innovation. Kan skogen bli en råvara i kemiindustrin, i läkemedelsindustrin eller i textilindustrin, gör det att råvaran skog har en potential att öka.

Lena Ek vill också bredda skogsbrukets roll i miljöarbetet.

– Skogsindustrin kan bli den absolut smartaste, grönaste och mest moderna industrin. Det är ju en industri som kan lösa sin egen energiförsörjning.

Att skogsindustrin kan bistå med en stor del av den alternativa energiproduktionen diskuteras alldeles för lite, anser Lena Ek.

Hennes svar på hur skogsnäringen ska hantera de nya hårda svaveldirektiven för fartygsbränsle är tydligt:

– Den teknikutveckling som finns inom personbilstillverkningen måste komma också inom sjöfarten. Och vem skulle kunna producera de nya rena fartygsbränslena? Skogen förstås.

Tre korta frågor

Vill gärna göra i framtiden?

– Jag vill gärna jobba mer specifikt med skogsfrågor. Det är ett stort intresse.

Vad gör du helst i skogen?

– Eftersom jag är skogsägare traskar jag omkring och tittar på vad som ska göras. Skogen är för mig som en del av familjen.

Vad gör du om du blir riktigt arg?

– Ja, då går jag ut och sparkar på en stubbe (skratt).

Text: Mats Lundström Foto: Magnus Glans

Länk till sidan:

Bor nära landet

Namn: Lena Ek
Ålder: 53
Bor: Gryts socken i Östergötland.
Bakgrund: Suttit i Centerpartiets styrelse och verkställande utskott samt varit ordförande för centerkvinnorna. Hon har varit riksdagsledamot i sex år och partiets ekonomiskpolitiska talesperson innan hon valdes in i Europaparlamentet där hon visat engagemang i miljö, klimat- och energifrågor.
Gillar: Att gå i skogen
Ogillar: Falskhet

Relaterade länkar

2012 / Intervju