Intervjun

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-02-03
2016-06-17: ”Vi är en industri med en enorm potential”
Sverige behöver en bioekonomisk strategi för att koordinera arbetet inom området och maximera värdet av skogens gröna guld. Det anser Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef för Stora Enso och ny styrelseordförande för Skogsindustrierna.
 

2016-04-08: "Vi måste använda resurserna smartare"
Biomassa från skogen är en av nyckelkomponenterna för att skapa ett fossilfritt Sverige. Det anser miljö- och klimatminister Åsa Romson (MP). Samtidigt betonar hon att den svenska skogen måste värdesättas mer i en biobaserad ekonomi.
 

2015-12-04: ”Skogen har aldrig varit viktigare”
Skogsindustrin har stora möjligheter i övergången till en växande bioekonomi. Det anser närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) som vill skapa en fond för att med finansiera demoanläggningar och utveckla svensk industri.

2015-09-28: "Kvalitet ska gå före kvantitet"

En socialdemokratisk minister som talar sig varm för industrin är kanske inte en överraskning, men landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är också en kraftfull förespråkare av bioekonomi och skogens roll i klimatomställningen.


2015-06-15: ”Det är i vardagen bioekonomin ska förverkligas”

Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi. Så formuleras Skogsindustriernas nya vision med ökat fokus på att sporra en nödvändig global utveckling. Branschorganisationens vd, Carina Håkansson, förklarar hur det ska gå till.


2015-03-12: ”Vi kan få ut mer av skogen”

Sverige kan mycket väl få en klimatlag efter brittisk modell för att bättre följa upp klimatarbetet. Det anser Anders Wijkman, ny ordförande för Miljömålsberedningen, som fascineras av en biobaserad ekonomi. Och där har skogen en nyckelroll.


2014-12-02: ”Fler måste bygga stort i trä”

Klimatnyttan och det snabba byggandet talar för att trähus får en viktig roll för att lösa bostadskrisen i Sverige.

– Som politiker måste du våga göra något i klimatfrågan och ta vissa beslut. Med trähus får du en klimatneutral stadsdel ganska snabbt, säger Arne Olsson, vd för bostadsföretaget Folkhem.


2014-09-30: ”Klimatfrågan ska driva skogsnäringen framåt”

Skogsindustrins goda inverkan på klimatet kommer att lösa låsningarna i den svenska skogsdebatten.

– Tiden talar för oss. Klimatförändringarna gör att en helhetssyn på skogen blir allt viktigare, säger Sveaskogs skogschef, Herman Sundqvist.


2014-06-30: Vem tar makten över skogspolitiken?

Skogsnäringen har en viktig roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det är landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) och Miljöpartiets språkrör Åsa Romson eniga om. Men hur mycket skogsråvara som ska användas, synen kring hänsyn och transporter skiljer dem åt.


2014-04-07: ”Det finns potential i skogsnäringen"

Han har kallats Sveriges Mr Riskkapitalist. Björn Savén har en försiktigt positiv syn på den svenska skogsindustrins utveckling:

– Det kan mycket väl dyka upp något intressant för oss.


2013-12-04: ”Skogen är Sveriges gröna guld”

Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven tror på en reindustrialisering av Sverige. Skogsindustrin har en viktig roll – inte minst för exporten, sysselsättningen i glesbygd och omställningen från fossila bränslen.


2013-09-11: "Skogsprodukter ger ett gott miljösamvete"

Carina Håkansson övertog vd-rollen på Skogsindustrierna i augusti. Branschen har framtidstro men är under press. En uppgift blir att bygga broar mellan de skilda uppfattningarna om svenskt skogsbruk.


2013-07-01: ”Skogsindustrin viktig för Sverige”

Hållbarhet blir alltmer en konkurrensfördel. Statsminister Fredrik Reinfeldt ger sin syn på industrins och skogsnäringens roll för Sveriges utveckling.


2013-04-16: "Vi måste byta attityd i Sverige"

EU är på väg mot en gemensam skogspolitik – Sverige måste delta och hävda produktionsperspektivet. Det anser förre statsministern Göran Persson, ordförande i forumet Think Forest.


2012-12-03: ”Kärnkraften ska avvecklas rimligt"

Socialdemokraterna övertrumfar regeringens infrastruktursatsning, men står fast vid pålagorna på transportområdet. Det säger Jennie Nilsson, gruppledare i näringsutskottet.


2012-09-10: "Anslag är inte allt"

Regeringen har i höst presenterat en storsatsning på infrastruktur.

– Ökade anslag är inte allt. Bättre planering och styrning samt ökad flexibilitet är också avgörande om vi ska komma ikapp, förklarar Catharina Elmsäter-Svärd (M) i en intervju med Skog & Industri.


2012-05-15: Klara spelregler för kärnkraften

Anna-Karin Hatt har profilerat sig som en ambitiös IT- och energiminister. Hur ska hennes idéer och förslag vägas mot skogsnäringens behov?


2012-02-14: Skogsnäringen nyckeln till grön teknik

Lena Ek är en ovanligt näringsinriktad miljöminister som vill öka fokus ytterligare på forskning och innovation.

– Skogsindustrin kan bli den absolut smartaste, grönaste och mest moderna industrin, säger hon.