Vi behöver en vision för träbyggandet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-09-11
2013-09-11

I snart tjugo års tid har arkitekter, entreprenörer och beställare från Sverige vallfärdat till Centraleuropa och i synnerhet till Vorarlberg i västra Österrike som har en imponerande produktion av modern träarkitektur.

Trots ambitioner om en svensk motsvarighet, framförallt på nationell nivå, har varken det massiva träbyggandet eller träarkitekturen i Sverige utvecklats till att en bli en lika intressant eller vanlig produkt som exempelvis i Centraleuropa.

I Vorarlberg har familjerna Kaufmann utmärkt sig med en egen produktion av många slags träbyggprodukter. Familjemedlemmarna representerar byggprocessens olika ansvarsområden, från arkitekter och snickare till producenter och tillverkare. Närhet till hela kedjan inom byggprocessen har stimulerat och möjliggjort ett vidgat ansvar. Under senare år har träarkitekturen i Vorarlberg också utvecklats till ett samhällsengagerat byggande som tar miljökraven på största allvar.

De första svenska massivträprojekten har uppmärksammats för sina stomlösningar i trä, men inte för att de löste specifika problem eller att projekten påvisade speciella arkitektoniska lösningar. Istället blev massivträ ett system vid sidan av andra, mer välkända, system. Aktörerna på byggmarknaden styrs av beställarkraven medan politikerna sätter upp samhällsmålen. De redan välbeprövade systemen har därför visat sig vara svåra att ersätta.

Martinsons är i dag den enda massivträtillverkaren hos oss som utvecklat en mer omfattande produktion. Dynamiken med familjeföretag har visat sig vara ett lyckat koncept som förenar ekonomi och samhällsansvar vari både arkitektur och koldioxidneutralt byggande ingår.

Klimatmålen kräver ett ökat träbyggande, men ett hållbart samhälle är inte bara låga energikostnader och låg koldioxidemission utan också en god miljö där trivseln är central för en hållbar livsstil. Det skapas av god planering och god arkitektur. Sverige behöver få djärva beställare och mer visionära politiker!

Tina Wik
Arkitekt

Vad tycker du?

Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande, Växjö

"Det är korrekt. Det finns en brist på kunskap kring träbyggnation. Från beställare, arkitekter och byggare."

Arne Olsson, vd Folkhem, privatägdt byggnadsföretag i Stockholmsområdet

"Som Tina Wik mycket riktigt påpekar behövs ett kreativt lagerarbete men samtidigt också ett mod från beställare och politiker att våga tänka nytt."

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Relaterade länkar

2013 / Debatt