"Förödande effekter för industrin"

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-04-16
2013-04-16

Ett beslut som försämrar konkurrenskraften för svensk exportindustri, med nedläggningar och uppsägningar som följd, och samtidigt medför att utsläppen av svaveldioxid mångdubblas; hur kan det vara något som svenska politiker och miljöorganisationer är stolta över?

Bkrön-Lyngfelt-SCA.pngMen så är faktiskt fallet. De skärpta regler för svavelinnehåll i fatrygsbränsle, som beslutats av IMO och bekräftats av EU, kommer att få förödande effekter när de införs den 1 juli 2015 i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen – och bara där!

Det kommer att bli billigare att skeppa ett ton massa till Rotterdam från São Paulo än från Sundsvall, och svavelutsläppen för denna transport blir ungefär 400 gånger större. De nya svavelreglerna subventionerar utsläpp av svaveldioxid.

Samtidigt kommer all transport av gods på fartyg till och från Sverige att bli dyrare. För SCA rör det sig om ungefär 100 kronor per ton. För skogsindustrin som helhet handlar det om en bra bit över en miljard per år. Denna kostnadsökning drabbar oss men inte våra konkurrenter på kontinenten eller i andra delar av världen. Våra kunder kommer inte att betala denna hundralapp utan den måste vi hämta igen genom sänkta kostnader, vilket betyder nedläggningar och uppsägningar.

Och vi ska inte tala om vad en hundralapp på varje tillverkat ton gör med en investeringskalkyl. Vi har investerat miljardbelopp i vår svenska skogsindustri efter det att IMO-beslutet fattades 2008. Vi har gjort det därför att vi inte i vår vildaste fantasi trodde att något så otroligt korkat faktiskt skulle genomföras.Vi hade fel.

Så hur de politiker tänker som förklarar att detta är ett viktigt och framåtsyftande beslut, det förstår jag inte. Att det kommer att få dramatiska effekter på svensk industri, sysselsättning och välfärd, det förstår jag däremot.

Text Björn Lyngfelt, SCA Forest Products

...Vad anser du om svaveldirektivet?

Ellinor-So¦êderlund-(2)

Ellinor Söderlund (S),
Kommunstyrelsens ordförande i Kalix kommun:

Det slår direkt mot vår basindustri som är jätteviktig för vår kommun. Regeringen måste kompensera industrn eller jobba aktivt med att skjuta upp reglerna och se till att samma regler införs i alla länder som nyttjar sjötransporter.

stig-eng

Stig Eng (C),
Kommunalråd, Nordanstigs kommun:

Det här kommer att öka transportkostnaderna och det finns en risk att industrn flyttar om den inte kan konkurrera på världsmarknaden. En successiv uppgradering av kraven på fartygsbränsle hade varit bättre, så att industrin fick tid att anpassa sig.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: