Stora samhällsvinster med tydlig upphandling

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-09-30
2014-09-30

Det förnyelsebara byggmaterialet trä har en stark ställning i Sverige. Trä är också ett material som kan spara stora skattepengar om rätt byggmetod används.

På 1930-talet industrialiserades småhusbyggandet och idag är 80 procent av landets villor prefabricerade. När det gäller flerbostadshus är motsvarande siffran cirka 15 procent, men endast 3 procent för verksamhetslokaler.

Med industriell byggproduktion istället för hantverksmässig enstyckesproduktion kan kommunerna minska byggkostnaderna med nästan en tredjedel.

En normalstor förskola kostar plötsligt 2–3 miljoner kronor mindre, pengar som skulle kunna gå till kommunernas kärnverksamhet som vård, omsorg eller skola.

Flexator har i över 50 år byggt förskolor och skolor, kontor, äldreboende och vårdbyggnader med hjälp av modulbyggnadstekniken. Genom att hålla nere antalet varianter på komponenter och tekniska lösningar ökar kvaliteten och kostnaderna minskar.

Färdiga lösningar sparar inte bara pengar åt samhället. Modulbyggda typhus köps till fast pris och felen vid slutbesiktningen är färre. Samhällets behov skiftar dessutom i takt med konjunktur, demografi och flyttvågor. Modulbyggen kan enkelt monteras ner och flyttas till en annan plats där fastigheten behövs bättre.

Nyckeln till kortare byggtid och lägre kostnader grundläggs vid upphandlingsförfarandet. Idag är varje upphandlingunik och ser olika ut från kommun till kommun och från gång till gång. Särkraven och skiftande kommunala byggregler gör det svårt att bygga upp rutiner och standarder.

Offentliga upphandlingar borde istället utformas som en funktionsförfrågan. En sådan förfrågan kapar många led i byggprocessen genom att utgå från frågor som hur många ska rymmas i byggnaden, hur stor energiförbrukning får det vara eller vilken kapacitet köket kräver. På så vis kan byggaren optimera anbudet med en beprövad teknisk plattform och med pressade materialkostnader.

Varför används inte funktionsförfrågan mer? Vi menar att det beror på aktörernas traditionella inköpsbeteenden i kombination med starka intressen av status quo. Det bidrar till att byggbranschen ligger efter andra branscher när det gäller produktivitetsutveckling.

Funktionsförfrågan skulle ge stora vinster för den offentliga sektorn och samhället i stort genom att förvalta skattebetalarnas pengar på ett bättre och miljövänligare sätt.

Text Ola Adolfsson, vd Flexator AB

Har ni funktionsförfrågan i era byggupphandlingar?

– Ja, till viss del. Idag får vi som medelstorkommun in för få anbud på våra förfrågningar, vilket kan vara ett tecken på att det finns för få entreprenörer som kan lämna anbud på funktionsentreprenader. Funktionsupphandling kan om det blir rätt leverantör vara ett bra ekonomiskt alternativ. Det löser dock inte branschens hela problem med för höga byggkostnader samt att det är för mycket fel i entreprenaderna både i projekterings- och produktionsskedet.

Text Olle Wiking, fastighetschef, Falu kommun

Foto Sebastian Streith

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Relaterade länkar

2014 / Nyhet / Skog & Industri